Členstvom v ALKP  každý získa:

 • reklamný priestor  pre Váš profil a Vaše služby (1. ak nemáte svoju www stránku propagujete seba svoje služby, 2. ak máte www stránku zosieťujeme sa – budete viac vyhladateľný)
 • jednotný informačný kontaktný bod (niekedy Vás nájdu len na našej stránke, alebo si Vás vyberú, lebo sa im páči Váš profil a volajú nám do asociácie. My Vás o tom informujeme a posúvame kontakt priamo na Vás s Vašim súhlasom.)
 • darčekový poukaz na 1 plánovanú aktivitu v asociácii ZDARMA (aktivita,ktorej sa môžete bezplatne zúčastniť, sa viaže na podporu a skvalitnenie Vašich služieb a má hodnotu cca 100€. V roku 2017 to bol Facebook  marketing.)
 • POUKÁŽKU  v hodnote 100,-€  na vzdelávacie kurzy ALKP 
 • možnosť propagácie vlastného kurzu realizovaného v spolupráci s ALKP (vy len prídete a odučíte alebo poskytnete poradenstvo a vyúčtujete si za svoju službu asociácii. My zabezpečíme, komunikáciu s účastníkmi, administratívu, propagáciu, tlač študijných materiálov a materiálno-technické zabezpečenie a zaplatíme Vám dohodnutú sumu)
 • propagáciu Vás  a Vašej práce v databáze kontaktov ALKP, ktorá medziročne (rok 2017) narástla o 63%
 • garanciu zaplatenej faktúry, ak organizujete kurz v spolupráci/prostredníctvom ALKP
 • možnosť poskytovať svoje poradenské, konzultačné a mentorské služby za honorár (niektorí ľudia potrebujú len poradiť, usmerniť, nepotrebujú celý  kurz. Za Vaše nadobudnuté skúsenosti Vám bude zaplatené)

Podľa príslušnej Vami zvolenej úrovne členstva v ALKP získavate:

1. Úroveň členstva – 50,00 Eur. Členstvo zahŕňa:

 • uverejnený profesionálny profil Vás – lektora/kariérneho poradcu na stránke www.alkp.sk,
 • newsletter  (tipy a rady k vzdelávaniu) mesačne do Vášho mailu,
 • možnosť zúčastňovať sa rôznych kurzov a aktivít ALKP za zvýhodnené ceny

2. Úroveň členstva – 79,00 Eur. Členstvo zahŕňa:

 • uverejnený profesionálny profil Vás – lektora/kariérneho poradcu na stránke www.alkp.sk,
 • podpora propagácie a predaja pri organizovaní kurzu ALKP s Vami ako členom asociácie
 • newsletter  (tipy a rady k vzdelávaniu) mesačne do Vášho mailu,
 • možnosť zúčastňovať sa rôznych kurzov a aktivít ALKP za zvýhodnené ceny,
 • aktuálne pracovné ponuky do Vášho mailu a podpora pri realizácii spolupráce,
 • prezentácia a podpora predaja Vašich služieb na Fb max 6x v kalendárnom roku formou príspevku,
 • rozhovor s Vami pre ALKP newsletter, distribuovaný 1200+ subjektom.

3. Úroveň členstva – 189,00 Eur. Členstvo zahŕňa:

 • uverejnený profesionálny profil Vás – lektora/kariérneho poradcu na stránke www.alkp.sk,
 • podpora propagácie a predaja pri organizovaní kurzu ALKP s Vami ako členom asociácie,
 • newsletter (tipy a rady k vzdelávaniu) mesačne do Vášho mailu,
 • možnosť zúčastňovať sa rôznych kurzov a aktivít ALKP za zvýhodnené ceny,
 • aktuálne pracovné ponuky do Vášho mailu a podpora pri realizácii spolupráce,
 • prezentácia a podpora predaja Vašich služieb na Fb max 6x v kalendárnom roku formou príspevku,
 • rozhovor s Vami pre ALKP newsletter, distribuovaný 1200+ subjektom
 • Účasť na IV. konferencii ALKP :
  a) ako speaker s možnosťou prezentovať sa + 1 vstupenka na konferenciu zdarma
  b) alebo účasť na IV. konferencii ALKP 1+1 osoba zdarma (vhodný darček pre Vašich klientov)
 • vo Vašom profile na stránke www.alkp.sk priamy kontakt na Vás.

Riadnym členom Asociácie lektorov a kariérnych poradcov sa stanete:

 • ak máte prax: preukázaním referencií a praktických  zručností,
 • ak ste bez praxe: absolvovaním akreditovaného vzdelávacieho programu s názvom LektorKariérny poradca alebo Manažér ďalšieho vzdelávania,
 • vyplnením členskej prihlášky, ktorej súčasťou je aj vyjadrenie súhlasu so znením Etického kódexu ALKP a Stanov ALKP.  Podpísanú a naskenovanú členskú prihlášku zašlite e-mailom na adresu alkp@alkp.sk,
 • uhradením členského príspevku za kalendárny rok podľa Vami zvolenej úrovne členstva vo výške 50 €, 79 € alebo 189 € na číslo účtu IBAN: SK43 0900 0000 0050 3641 9455, BIC – SWIFT kód: GIBASKBX, (do správy pre prijímateľa uveďte svoje meno, priezvisko a „členské 2018“ variabilný symbol: Vaše telefónne číslo),
 • schválením členstva Správnou radou ALKP.

Ďalším krokom je vyplnenie Vášho profesného profilu. Formulár pre jeho vyplnenie sa nachádza nižšie. Váš profil sa bude spolu s Vašou fotografiou zobrazovať na portáli www.alkp.sk. Profesný profil je jedinečný marketingový nástroj, ktorý slúži na prezentáciu Vašich služieb. Bude naň klikať mnoho Vašich potenciálnych klientov. Dobre vypracovaný profil vypovedá o tom, čo ste vo svojom profesionálnom živote dokázali, aké vzdelanie ste získali, odkazuje na referencie o Vašej praxi a tiež v akej oblasti vzdelávate. Vaše šance zaujať klientov sa zverejneným profilom zvyšujú.

Po vyplnení nasledujúcich údajov, sa tieto zobrazia vo vašom profile (Pozrite, aký profil získate členstvom).

Pridruženým členom ALKP

môžete byť, ak sympatizujete s Asociáciou lektorov a kariérnych poradcov a podporuje ju. Avšak z vážnych dôvodov nemôžete alebo nechcete plniť všetky členské povinnosti (predovšetkým nespĺňate odborné/kvalifikačné požiadavky na riadne členstvo a na profesijný rast, prípadne nevykonávate/nebudete vykonávať priamo profesiu lektora a/alebo kariérneho poradcu). Platí pre Vás výhoda zúčastniť sa kurzu v hodnote 99 € za členské 50 €.

ALKP je spoločensky zodpovedná organizácia, preto pre osoby so zdravotným znevýhodnením a osoby na rodičovskej dovolenke poskytujeme členstvo ZDARMA.

Meno a priezvisko

E-mail

Telefón

Informácie o lektorovi

Región pôsobenia

Typ školení

Certifikácie / Osvedčenia

Referencie

Cena školenia Eur/hod

Roky praxe

Odkiaľ ste sa o ALKP dozvedeli?