Peter Maľa, Mgr. PhD.

Peter Maľa, Mgr. PhD.

Lektor | Počet zobrazení: 2 756

Dobrý lektor je ten, ktorý ti ukáže, kde a ako sa máš pozerať, ale neukáže ti, čo máš vidieť.

Som absolventom Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v odbore pedagogika – estetická výchova a v odbore andragogika so zameraním na profesijnú andragogiku.

Do roku 2012 som pracoval v resocializačnom stredisku pre drogovo závislých klientov, kde som sa venoval priamej práci s klientom a neskôr aj manažmentu v tejto oblasti ako zástupca riaditeľa. Z tohto obdobia mám skúsenosti so vzdelávaním v oblasti interpersonálnej komunikácie a efektívneho riešenia konfliktov. Od roku 2012 nadobúdam profesijné skúsenosti ako mediátor, manažér a lektor ďalšieho vzdelávania. Vo vzdelávaní dospelých sa orientujem najmä na témy z oblasti andragogiky, interpersonálnej komunikácie, riešenia konfliktov a mediácie.

Od roku 2017 spolupracujem ako lektor s Asociáciou lektorov a kariérnych poradcov. Aktuálne pôsobím aj ako regionálny ambasádor Národnej podpornej služby EPALE Slovensko, ktorá je súčasťou EPALE (Elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe).

Lektor školí

 • Online školenia ZOOM
 • Základy interpersonálnej komunikácie
 • Efektívne techniky interpersonálnej komunikácie
 • Asertivita v komunikácii
 • Efektívne spôsoby riešenia interpersonálnych konfliktov
 • Teória a história mediácie
 • Princípy, formy a techniky mediácie
 • Rozvoj mediačných zručností
 • Efektívne riešenie konfliktov v rodine
 • Rodinná mediácia
 • Základy andragogiky
 • Cieľové skupiny vo vzdelávaní dospelých
 • Kompetencie lektora
 • Systémový prístup vo vzdelávaní dospelých
 • Analýza vzdelávacích potrieb vo vzdelávaní dospelých
 • Prezentačné zručnosti
 • Konzultácie pri tvorbe vzdelávacích programov

Referencie

 • ALKP
 • Inštitút vzdelávania, poradenstva a informatizácie
 • Finančná správa SR
 • OZ Mediačno-konzultačného centra SOVA
 • Železiarne Podbrezová, a.s.
 • Štátny inštitút odborného vzdelávania
 • Železnice Slovenskej republiky
 • Národné osvetové centrum

Certifikáty/Osvedčenia

 • Andragogika (profesijná andragogika) – PhD.
 • Mediátor
 • Praktické zručnosti mediátora pri rozvode
 • Manažment v sociálnej práci
 • Poradenstvo v oblasti závislostí
 • Zvýšenie kompetencií pracovníkov v resocializačnej starostlivosti o osoby so závislosťou
 • Autogénny tréning 1. a 2. stupeň
 • Progresívna svalová relaxácia podľa Jacobsona

Cena školenia od 20€/hod

Lektor pôsobí v regióne

Celé Slovensko

Roky praxe

9

Kontakt

V prípade, že Vás lektor zaujal, služby lektora si môžete objednať na alkp@alkp.sk  alebo na t.č. 0919 185 148.

 

 

Nadchádzajúce aktivity

Iné aktivity