Peter Maľa, Mgr. PhD.

Peter Maľa, Mgr. PhD.

Lektor/ Mentor | Počet zobrazení: 5 612

Dobrý lektor je ten, ktorý ti ukáže, kde a ako sa máš pozerať, ale neukáže ti, čo máš vidieť.

Som absolventom Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v odbore pedagogika – estetická výchova a v odbore andragogika so zameraním na profesijnú andragogiku.

Do roku 2012 som pracoval v resocializačnom stredisku pre drogovo závislých klientov, kde som sa venoval priamej práci s klientom a neskôr aj manažmentu v tejto oblasti ako zástupca riaditeľa. Z tohto obdobia mám skúsenosti so vzdelávaním v oblasti interpersonálnej komunikácie a efektívneho riešenia konfliktov. Od roku 2012 nadobúdam profesijné skúsenosti ako mediátor, manažér a lektor ďalšieho vzdelávania. Vo vzdelávaní dospelých sa orientujem najmä na témy z oblasti andragogiky, interpersonálnej komunikácie, riešenia konfliktov a mediácie.

Od roku 2017 spolupracujem ako lektor s Asociáciou lektorov a kariérnych poradcov. Aktuálne pôsobím ako odborný zamestnanec EPALE Slovensko na Úseku celoživotného vzdelávania Štátneho inštitútu odborného vzdelávania.

Lektor školí

 • Využitie aplikácie ZOOM v online vzdelávaní
 • Využitie aplikácií MENTIMETER a KAHOOT v prezenčnom a online vzdelávaní
 • Základy andragogiky
 • Základné pojmy vo vzdelávaní dospelých
 • Špecifiká vzdelávania dospelých
 • Cieľové skupiny vo vzdelávaní dospelých
 • Kompetencie lektora
 • Systémový prístup vo vzdelávaní dospelých
 • Analýza vzdelávacích potrieb vo vzdelávaní dospelých
 • Konzultácie pri tvorbe vzdelávacích programov
 • Supervízia lektorských zručností
 • Prezentačné zručnosti
 • Základy interpersonálnej komunikácie
 • Asertivita v komunikácii
 • Spôsoby riešenia interpersonálnych konfliktov
 • Teória a história mediácie
 • Princípy, formy a techniky mediácie
 • Rozvoj mediačných zručností

Referencie

 • ALKP
 • Inštitút vzdelávania, poradenstva a informatizácie
 • Finančná správa SR
 • OZ Mediačno-konzultačného centra SOVA
 • Železiarne Podbrezová, a.s.
 • Štátny inštitút odborného vzdelávania
 • Železnice Slovenskej republiky
 • Národné osvetové centrum
 • Medzinárodná organizácia pre migráciu v Slovenskej republike
 • Slovenská národná knižnica

Certifikáty/Osvedčenia

 • Andragogika (profesijná andragogika) – PhD.
 • Mediátor
 • Mentor v oblasti vzdelávania dospelých
 • Kariérne poradenstvo

Cena školenia od 20€/hod

Lektor pôsobí v regióne

Celé Slovensko

Roky praxe

9

Kontakt

V prípade, že Vás lektor zaujal, služby lektora si môžete objednať na alkp@alkp.sk  alebo na t.č. 0919 185 148.

 

 

Upcoming Events

Other Events