Memorandum o celoživotnom vzdelávaní sa

Zasadnutie Európskej rady v Lisabone v marci 2000 bolo rozhodujúcim momentom pre nasmerovanie politiky a aktivít Európskej únie. Závery tohto zasadnutia potvrdzujú, že Európa sa nesporne posunula do Éry vedomostí so všetkými dôsledkami, ktoré z toho vyplynú pre kultúrny, hospodársky a sociálny život. Štýly vzdelávania sa, života a práce sa búrlivo menia. Znamená to, že sa jednotlivci nielen musia prispôsobiť zmenám, ale zároveň sa musia zmeniť aj doteraz obvyklé spôsoby konania. Závery zasadnutia Európskej rady v Lisabone potvrdzujú, že úspešný prechod k ekonomike a spoločnosti založenej na vedomostiach musí doprevádzať príklon ku celoživotnému vzdelávaniu sa (ďalej CŽV).

Na stiahnutie:

Memorandum o celoživotnom vzdelávaní