Legislatíva

Koncepcia celoživotného vzdelávania v Slovenskej republike – príloha č. 2

Prehľad ďalšieho vzdelávania na ministerstvách a ďalšieho vzdelávania v pôsobnosti jednotlivých rezortov.

Od ALKP | Počet zobrazení: 1 125 | Legislatíva
ČÍTAŤ VIAC

Koncepcia celoživotného vzdelávania v Slovenskej republike – príloha č. 3

Pod pojmom „celoživotné vzdelávanie“ je v krajinách EU označované vzdelávanie počas celého života.

Od ALKP | Počet zobrazení: 870 | Legislatíva
ČÍTAŤ VIAC