Stratégia celoživotného vzdelávania r. 2011

Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2010 – 2014 uznalo koncept celoživotného vzdelávania ako jedinú možnú odpoveď zodpovednej politickej reprezentácie. Vláda si preto kladie za cieľ zabezpečiť, aby každý občan mal rovnaký prístup ku kvalitnému celoživotnému vzdelávaniu po skončení školskej dochádzky, počas pracovného procesu aj v dôchodkovom veku.

Na stiahnutie:

Stratégia celoživotného vzdelávania r. 2011