Koncepcie celoživotného poradenstva v SR

Zmenené životné a pracovné podmienky kladú čoraz väčší dôraz na význam celoživotného vzdelávania. Dôležité je pritom vyhovieť reálnym potrebám jednotlivcov, zamestnávateľov, verejnej správy, vzdelávacích inštitúcií. Z hľadiska potrieb a požiadaviek občanov sa môže široká ponuka vzdelávania javiť ako nie celkom adresná a vo svojej štruktúre málo priehľadná. Pocit nepriehľadnosti je ešte viac umocňovaný internetom a inými médiami. Všetci občania bez rozdielu by mali mať možnosť obrátiť sa kedykoľvek na príslušné miesto v prípade, že sa chcú prostredníctvom vzdelávania profesionálne zdokonaľovať, nadobudnúť novú kvalifikáciu, získať nové zamestnanie alebo jednoducho zvýšiť kvalitu svojho osobného života.

Na stiahnutie:

Koncepcie celoživotného poradenstva