Národná správa o vývoji a stave učenia a vzdelávania dospelých v Slovenskej republike 1997 – 2007

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva

Slovenská republika stojí v oblasti vzdelávania pred veľkými výzvami, napr. ako zabezpečiť dostatok kvalifikovanej pracovnej sily v produktívnom veku a úspešne čeliť starnutiu populácie. V súčasnosti má v Slovenskej republike viac ako tretina dospelej populácie stredoškolské vzdelanie s maturitou (36,0 %) a približne desatina vzdelanie vysokoškolské (9,9 %). Podľa údajov Štatistického úradu má na Slovensku 54,2 % osôb nanajvýš učňovské a stredoškolské vzdelanie bez maturity (vrátane osôb iba so základným vzdelaním a bez vzdelania). U mladých ľudí (veková skupina 25-29 ročných) sú údaje o niečo priaznivejšie – stredoškolské vzdelanie s maturitou má takmer polovica osôb (47,1 %) a vysokoškolské vzdelanie 16,7 % osôb tejto vekovej skupiny.

Na stiahnutie:

Národná správa o vývoji a stave učenia a vzdelávania dospelých v Slovenskej republike