Search Result: DEESKALÁCIA KONFLIKTU V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH 13.9.2024 BB

mar
28

Celoročný kalendár kurzov a aktivít 2024

Kurzy kariérneho poradenstva 7.6.2024 online Kariérne poradenstvo, kurz určený pre verejnosť, ktorá sa zaujíma o techniky KP, kurz akreditovaný  7.6.2024 online Kariérové poradenstvo pre pedagogických a odborných zamestnancov – zručnosti a inovácie 12.7.2024 Banská Bystrica Kariérne poradenstvo, kurz určený pre verejnosť, ktorá sa zaujíma o techniky KP, kurz akreditovaný  12.7.2024 Banská Bystrica Kariérové poradenstvo pre […]

OD ALKP |
DETAIL