Akreditovaný kurz - Manažér ďalšieho vzdelávania 18.5.-2.6.2018 BB

Manažér ďalšieho vzdelávania

ZAČIATOK

18. mája 2018

KONIEC

2. júna 2018

ADRESA

Banská Bystrica   Zobraziť na mape

TERMÍN ŠKOLENÍ: 18.5., 19.5., 25.5., 26.5., 1.6., 2.6.2018

Miesto konania: Banská Bystrica

Rozsah školenia: 100 hodín

Cena školenia: 350 €/osoba

V prípade absolvovania len jednotlivého modulu je cena samostatne stanovená na:

1. Projektový manažment: 180,- €.

2. Kľúčové kompetencie manažéra: 180 ,- €.

3. Špecifiká vzdelávania dospelých: 180,- €.

Anotácia

Pozývame Vás na akreditovaný kurz „Manažér ďalšieho vzdelávania“, ktorý rozvíja schopnosti a zručnosti nad rámec školského vzdelávania. Kurz má modulovú štruktúru, je rozdelený do 3 modulov, ktoré je možné v prípade záujmu absolvovať i samostatne. Rozdelenie obsahu do jednotlivých modulov je v súlade s požiadavkami na kompetencie manažéra v ďalšom vzdelávaní. Absolvovaním jednotlivých modulov účastník získa spôsobilosti potrebné k efektívnemu vykonávaniu pracovnej pozície manažéra ďalšieho vzdelávania.

V rámci modulu č. 1  „Projektový manažment“ na naučíte:

– z akých prvkov riadenia sa skladá projektový cyklus,
– riadiť projekt z finančného hľadiska,
– riadiť projekt z personálneho hľadiska,
– projekt implementovať,
– projekt monitorovať.

V rámci modulu č. 2 „Kľúčové kompetencie manažéra“/Osobnosť manažéra spoznáte:

– kľúčové kompetencie manažéra,
– osobnosť manažéra a štýl práce manažéra,
– úlohy manažéra a manažérske funkcie,
– manažérsku psychológiu,
– kariérny plán manažéra.

V rámci modulu č. 3 „Vzdelávanie dospelých“ sa naučíte:

– osobitosti učenia sa dospelého človeka,
– nastavovať ciele a cieľové skupiny vo vzdelávaní dospelých,
– vykonať analýzu vzdelávacích potrieb,
– plánovať a projektovať vzdelávanie,
– hodnotiť vzdelávacie aktivity.

Vzdelávací program je akreditovaný MŠVVaŠ

Pre koho je kurz určený

Kurz je určený pre manažérov ďalšieho vzdelávania, riadiacich pracovníkov vo vzdelávacej spoločnosti, HR manažérov a záujemcov o oblasť ďalšieho vzdelávania.

Priebeh kurzu

Rozsah kurzu je 100 hodín, ide o  kombináciu  prezenčného a dištančného vzdelávania, v rámci ktorého účastník využíva informačné a komunikačné technológie, konzultácie s lektorom online alebo prostredníctvom e mailu.

Forma záverečnej skúšky

Záverečné hodnotenie účastníka sa uskutoční písomným testom z odprednášanej problematiky s požadovanou úspešnosťou minimálne 75 %.

Prečo si vybrať práve školenie ALKP?

Ku kurzu dostanete:

  • kvalitné študijné materiály, praktické ukážky a cvičenia,
  • príjemnú atmosféru a interaktívne vzdelávanie,
  • fundovaných lektorov s dlhoročnou praxou,
  • absolvovaním školenia získate osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávania.

 

VIAC INFO

WEB

www.alkp.sk

Telefón

0919 185 148

Email

alkp@alkp.sk

Pridaj komentár