Manažér ďalšieho vzdelávania, modul: Kľúčové kompetencie manažéra 25.-26.05.2018

Manažér ďalšieho vzdelávania

KURZ VEDÚ:

ZAČIATOK

25. mája 2018 - 9:00

KONIEC

26. mája 2018 - 17:00

ADRESA

Kremnička 53, Banská Bystrica   Zobraziť na mape

 

Dátum: 25.-26.5.2018

Miesto: Banská Bystrica

Rozsah školenia: 2 dni

Cena školenia: 180 €/osoba

Anotácia

Pozývame Vás na akreditovaný kurz „Kľúčové kompetencie manažéra“/Osobnosť manažéra. Absolvent kurzu pozná súčasnú úroveň kľúčových manažérskych kompetencií, dokáže identifikovať mieru kompetencií potrebných k vlastnému pracovnému výkonu. Vie charakterizovať osobnosť manažéra, vlastnosti, schopnosti a temperament, ktoré sú naň kladené. Dokáže vypracovať vlastnú SWOT analýzu a ovláda psychohygienu manažéra, vie si poradiť v záťažových a stresových situáciách. Vie analyzovať možnosti vlastného rozvoja a kariérneho smerovania a vybrať si prioritu z možností rozvoja a prijať zodpovednosť za jej rozvoj.

Kurz je súčasťou akreditovaného vzdelávacieho programu „Manažér ďalšieho vzdelávania“.

Naučíte sa:

– kľúčové kompetencie manažéra,
– osobnosť manažéra a štýl práce manažéra,
– úlohy manažéra a manažérske funkcie,
– manažérsku psychológiu,
– kariérny plán manažéra.

Vzdelávací program je akreditovaný MŠVVaŠ

Pre koho je kurz určený

Kurz je určený pre lektorov,  manažérov ďalšieho vzdelávania, riadiacich pracovníkov vo vzdelávacej spoločnosti, HR manažérov, zamestnancov vzdelávacích spoločností  a osoby pracujúce vo vzdelávaní dospelých.

Priebeh kurzu

Vzdelávanie sa realizuje interaktívne a prihliada na potreby jednotlivých účastníkov. Je previazané s praxou a

Forma záverečnej skúšky

Záverečné hodnotenie účastníka sa uskutoční písomným testom z odprednášanej problematiky s požadovanou úspešnosťou minimálne 70 %.

Prečo si vybrať práve školenie ALKP?

Ku kurzu dostanete:

  • kvalitné študijné materiály, praktické ukážky a cvičenia,
  • príjemnú atmosféru,
  • fundovaného lektora s dlhoročnou praxou,
  • absolvovaním školenia získate osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávania.

VIAC INFO

WEB

www.alkp.sk

Telefón

0919 185 148

Email

alkp@alkp.sk

Pridaj komentár