Manažér ďalšieho vzdelávania, modul: Projektový manažment 05.06.- 06.06.2018

CENA
180,00 

KURZ VEDÚ:

ZAČIATOK

5. júna 2018 - 8:00

KONIEC

6. júna 2018 - 16:00

ADRESA

Žilina   Zobraziť na mape

 Anotácia

Pozývame Vás na akreditovaný kurz „Manažér ďalšieho vzdelávania“, ktorý rozvíja schopnosti a zručnosti nad rámec školského vzdelávania. Kurz má modulovú štruktúru, je rozdelený do 3 modulov, ktoré je možné v prípade záujmu absolvovať i samostatne. Rozdelenie obsahu do jednotlivých modulov je v súlade s požiadavkami na kompetencie manažéra v ďalšom vzdelávaní. Absolvovaním jednotlivých modulov účastník získa spôsobilosti potrebné k efektívnemu vykonávaniu pracovnej pozície manažéra ďalšieho vzdelávania.

V rámci modulu č. 1  „Projektový manažment“ na naučíte:

– z akých prvkov riadenia sa skladá projektový cyklus vzdelávania,
– riadiť projekt z finančného hľadiska,
– riadiť projekt z personálneho hľadiska,
– projekt implementovať,
– projekt monitorovať.

 

Vzdelávací program je akreditovaný MŠVVaŠ

Pre koho je kurz určený

Kurz je určený pre  manažérov ďalšieho vzdelávania, riadiacich pracovníkov vo vzdelávacej spoločnosti, HR manažérov a pracovníkov organizujúcich dlhodobé vzdelávanie vrámci inštitúcie či spoločnosti v ktorej pracujú. Kurz je určený zároveň aj záujemcov o oblasť ďalšieho vzdelávania. Podmienkou účasti na kurze je VŠ vzdelanie.

Priebeh kurzu

Kurz prebieha formou interaktívnych prednášok, diskusie, praktických nácvikov a modelových príkladov dobrej praxe.

Forma záverečnej skúšky

Záverečné hodnotenie účastníka sa uskutoční písomným testom z odprednášanej problematiky s požadovanou úspešnosťou minimálne 75 %.

Prečo si vybrať práve školenie ALKP?

Ku kurzu dostanete:

  • kvalitné študijné materiály, praktické ukážky a cvičenia,
  • príjemnú atmosféru a interaktívne vzdelávanie,
  • fundovaných lektorov s dlhoročnou praxou,
  • absolvovaním školenia získate osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávania.

 

 

 

 

 

 

 

VIAC INFO

Telefón

+421 919185148

Email

alkp.@alkp.sk

Pridaj komentár