„ Ochrana osobných údajov „ podľa zákona 122/2013 Z.z. v znení noviel 28.10.2016

Asociácia lektorov a kariérnych poradcov organizuje dňa 28.10.2016 školenie: O ochrane osobných údajov.

ZAČIATOK:
28. októbra 2016

INSTRUCTORS:

ADRESA

Kremnička 53, Banská Bystrica 974 05   Zobraziť na mape

Categories

Školenie

Cieľom školenia je naučiť sa, ako pracovať s uvedeným zákonom a vedieť si plniť povinnosti, ktoré z neho vyplývajú.

Súčasťou školenia je aj vypracovanie príkladných písomností:

 • Zmluva so sprostredkovateľom
 • Súhlas dotknutej osoby
 • Záznam o poučení oprávnenej osoby
 • Oznámenie informačných systémov
 • Evidenčný list informačných systémov
 • SMERNICA BEZPEČNOSTNÝCH OPATRENÍ

Školenie je určené pre osoby, ktoré prichádzajú do styku s osobnými údajmi v podnikateľskom prostredí, vo verejnej správe, v oblasti neziskovej a ďalších oblastiach, ktorých sa ochrana osobných údaj týka:

 • Podnikatelia fyzické osoby
 • Konatelia, manažéri, štatutári
 • Mzdoví pracovníci, personalisti
 • Účtovníci
 • Osoby zodpovedné prevádzkovatelia a sprostredkovatelia
 • Osoby oprávnené
 • Osoby poverené dohľadom nad ochranou osobných údajov

Po úspešnom ukončení školenia bude účastníkom vystavené písomné osvedčenie na meno o absolvovaní školenia o ochrane osobných údajov.

Školenie sa koná:

Deň:           28.10.2016

Čas:            Od 08,30 hod do 15,00 hod

Cena:          50 €

Miesto:       Škola Asociácie lektorov a kariérnych poradcov, Kremnička 53, Banská Bystrica

Obsah školenia

 • Prezentácia
 • Vznik zákona, dôvod vzniku zákona, orientácia v právnej norme
 • Pôsobnosť zákona, základné pojmy
 • Zásady spracúvania osobných údajov – spracovanie príkladnej zmluvy so sprostredkovateľom
 • Spracúvanie osobných údajov a podmienky spracúvania OU
 • Práva dotknutej osoby – vypracovanie príkladného súhlasu dotknutej osoby
 • Oprávnená osoba – vypracovanie Záznamu o poučení oprávnenej osoby
 • Zodpovednosť za bezpečnosť osobných údajov
 • Oznamovacia povinnosť, osobitná registrácia a evidencia informačných systémov – vypracovanie oznámenia a evidenčného listu informačného systému
 • Povinnosť vypracovať – Bezpečnostný projekt, Bezpečnostné opatrenia
 • Vypracovanie príkladnej smernice bezpečnostných opatrení informačného systému – TECHNICKÉ OPATRENIA
 • Vypracovanie príkladnej smernice bezpečnostných opatrení informačného systému – ORGANIZAČNÉ OPATRENIA
 • Postavenie, pôsobnosť úradu, kontrola a sankcie
 • Diskusia

V prípade otázok sme Vám k dispozícii telefonicky na t.č. 0919 185 148 alebo mailom na alkp@alkp.sk

Pridaj komentár