Courses

„ Ochrana osobných údajov „ podľa zákona 122/2013 Z.z. v znení noviel 28.10.2016

Asociácia lektorov a kariérnych poradcov organizuje dňa 28.10.2016 školenie:
O ochrane osobných údajov.

Ochrana osobných údajov „ podľa zákona 122/2013 Z.z. v znení noviel 25.11.2016

Cieľom školenia je naučiť sa, ako pracovať s uvedeným zákonom a vedieť si plniť povinnosti, ktoré z neho vyplývajú.   Súčasťou školenia je aj vypracovanie príkladných písomností:   Zmluva so sprostredkovateľom Súhlas dotknutej osoby Záznam o poučení oprávnenej osoby Oznámenie informačných systémov Evidenčný list informačných systémov SMERNICA BEZPEČNOSTNÝCH OPATRENÍ   Školenie je určené pre osoby, ktoré prichádzajú do […]