VERBÁLNA DEESKALÁCIA KONFLIKTU V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH

CENA
800,00 

KURZ VEDÚ:

Emília Jányová Lopušníková, Mgr.
Kariérny poradca / Lektor

ZAČIATOK

5. októbra 2023 - 8:00

KONIEC

5. októbra 2023 - 15:00

VERBÁLNA DEESKALÁCIA KONFLIKTU V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH

Rozsah: 7h

Počet účastníkov: do 20

Cena: 800,00 Eur za celú skupinu

Pre koho je kurz určený: pre pracovníkov poskytujúcich sociálne služby

Cieľ: naučiť sa predchádzať /riešiť/ zvládať situácie „nekľudu“ a bezprostredného ohrozenia seba, alebo prijímateľov SS

Z obsahu kurzu:

 • Klientske násilie, agresia a dôsledky pre klienta samotného
 • Reakcie osoby poskytujúcej SS na klientske násilie
 • Príčiny agresie klienta a zhodnotenie situácie
 • Verbálna komunikácia s prijímateľmi SS
 • Význam deeskalácie konfliktu
 • Hlavné piliere deeskalácie konfliktu
 • Pilier: prevencia
 • Pilier: Základné techniky deeskalácie
 • Pilier: Metodické spracovania dokumentácie a analýzy incidentov, krízové, rizikové a individuálne plány

Deeskalácia konfliktu pomáha predchádzať alebo zmierniť negatívne dôsledky konfliktu, ako sú napríklad násilie, stres, poškodenie vzťahov a následná strata dôvery. Zároveň umožňuje obnoviť dialóg a spoluprácu medzi klientom a osobou poskytujúcou sociálne služby a nájsť riešenie, ktoré je pre všetkých uspokojivé. To si vyžaduje zručnosti, ako sú aktívne počúvanie, empatia, asertivita, rešpekt, kompromis a kreativita.

Kurz je vedený skúsenými lektormi s praxou v sociálnych službách. Kurz je interaktívny a zahŕňa teoretické vysvetlenia i praktické cvičenia, diskusie a prípadové štúdie. Kurz trvá 7 hodín. Po absolvovaní kurzu dostanete certifikát o absolvovaní.

Kurz verbálna deeskalácia konfliktu v sociálnych službách je ideálny pre vás, ak chcete:

 • Zlepšiť svoje zručnosti komunikácie a riešenia problémov
 • Zvýšiť svoju sebadôveru a sebaovládanie
 • Znížiť svoj stres a vyhorenie
 • Zlepšiť kvalitu svojej práce a vzťahov s klientmi

VIAC INFO

Email

alkp@alkp.sk

Pridaj komentár