VERBÁLNA DEESKALÁCIA KONFLIKTU V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH 8.12.2023

CENA
90,00 

KURZ VEDÚ:

ZAČIATOK

8. decembra 2023 - 8:00

KONIEC

8. decembra 2023 - 15:00

ADRESA

Banská Bystrica   Zobraziť na mape

 V prípade hromadnej objednávky (skupiny v počte minimálne 12 účastníkov) je možnosť dohody individuálneho termínu a realizácia vzdelávania v sídle objednávateľa.

Kurz vedú akreditovaní lektori.

VERBÁLNA DEESKALÁCIA KONFLIKTU V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH

Rozsah: 7h

Pre koho je kurz určený: pre poskytovateľov sociálnych služieb v zmysle Zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z a v zmysle Vyhlášky č. 358/2023 Z.z.

Cieľ: naučiť sa predchádzať /riešiť/ zvládať situácie „nekľudu“ a bezprostredného ohrozenia seba, alebo prijímateľov sociálnej služby

Z obsahu kurzu:

 • Klientske násilie, agresia a dôsledky pre klienta samotného
 • Reakcie osoby poskytujúcej sociálne služby na klientske násilie
 • Príčiny agresie klienta a zhodnotenie situácie
 • Verbálna komunikácia s prijímateľmi sociálnej služby
 • Význam deeskalácie konfliktu
 • Hlavné piliere deeskalácie konfliktu
 • Pilier: prevencia
 • Pilier: Základné techniky deeskalácie
 • Pilier: Metodické spracovania dokumentácie a analýzy incidentov, krízové, rizikové a individuálne plány

Deeskalácia konfliktu pomáha predchádzať alebo zmierniť negatívne dôsledky konfliktu, ako sú napríklad násilie, stres, poškodenie vzťahov a následná strata dôvery. Zároveň umožňuje obnoviť dialóg a spoluprácu medzi klientom a osobou poskytujúcou sociálne služby a nájsť riešenie, ktoré je pre všetkých uspokojivé. To si vyžaduje zručnosti, ako sú aktívne počúvanie, empatia, asertivita, rešpekt, kompromis a kreativita.

Kurz je vedený skúsenými lektormi s praxou v sociálnych službách. Kurz je interaktívny a zahŕňa teoretické vysvetlenia i praktické cvičenia, diskusie a prípadové štúdie. Kurz trvá 7 hodín. Po absolvovaní kurzu dostanete certifikát o absolvovaní.

Kurz verbálna deeskalácia konfliktu v sociálnych službách je ideálny pre vás, ak chcete:

 • Zlepšiť svoje zručnosti komunikácie a riešenia problémov
 • Zvýšiť svoju sebadôveru a sebaovládanie
 • Znížiť svoj stres a vyhorenie
 • Zlepšiť kvalitu svojej práce a vzťahov s klientmi

VIAC INFO

Email

alkp@alkp.sk

Pridaj komentár