Firemná kultúra, 27.2.2019 BB

KURZ VEDÚ:

Taligová Renáta, Mgr.
LEKTOR / KARIÉRNY PORADCA

ZAČIATOK

27. februára 2019 - 16:00

KONIEC

27. februára 2019 - 19:30

ADRESA

Asociácia lektorov a kariérnych poradcov,Kremnička 53, Banská Bystrica 974 05   Zobraziť na mape

Firemná kultúra a firemné hodnoty sú termíny, o ktorých si väčšina zamestnávateľov myslí, že ich všetci dôverne poznajú. Každodenná prax však ukazuje, že to tak nie je. Väčšina zamestnancov netuší, aké hodnoty vyznáva ich spoločnosť. Firemné hodnoty pritom majú slúžiť ako základné normy správania, prístupu k práci, k ľuďom i nášmu národu. Príkladom by v tomto smere mal byť hlavne manažment spoločnosti, ktorý ich dokáže preniesť na čo najširší okruh zamestnancov.

Implementácia firemnej kultúry môže zmeniť nielen pracovné vzťahy a atmosféru, ale aj produktivitu a finančné ukazovatele spoločnosti.

 

Seminár účastníkom priblíži jednotlivé prvky firemnej kultúry i spôsob ich fungovania, naučia sa budovať systém dôležitých hodnôt pre svoju spoločnosť, ale pochopia aj dôležitosť výberu správnej formy prejavu a komunikácie – von alebo dovnútra. Získajú tak neoceniteľné portfólio základných noriem, ktoré bude ich spoločnosť charakterizovať, robiť ju jedinečnou a zaujímavou nielen pre zamestnancov, ale aj pre zákazníkov.

 

Obsah vzdelávania:

  1. Definícia / redefinícia firemných hodnôt (branding/rebranding)
  2. Firemná kultúra a jej prvky
  3. Základné normy správania
  4. Zvnútornenie podnikovej filozofie (team building)
  5. Rozvíjanie a udržiavanie firemných hodnôt

VIAC INFO

WEB

www.alkp.sk

Telefón

0919 185 148

Email

alkp@alkp.sk

Pridaj komentár