Stratégia predaja, 14.5.2019 BB

KURZ VEDÚ:

Taligová Renáta, Mgr.
LEKTOR / KARIÉRNY PORADCA

ZAČIATOK

14. mája 2019 - 16:00

KONIEC

14. mája 2019 - 19:30

ADRESA

Asociácia lektorov a kariérnych poradcov,Kremnička 53, Banská Bystrica 974 05   Zobraziť na mape

Predávajúci a manažéri predaja potrebujú vo svojej práci celý súbor interpersonálnych spôsobilostí, aby mohli v súčasnom konkurenčnom trhovom prostredí dosiahnuť úspech. Vedieť si získať dôveru, byť presvedčivý, správne odhadnúť typ zákazníka a nezmariť obchod zbytočnými chybami – to sú zručnosti a spôsobilosti dobrého a seriózneho predajcu.

 

Seminár je určený všetkým predajcom, firmám a spoločnostiam, ktoré chcú obchodovať priamočiaro, otvorene, ale hlavne úspešne!

 

Obsahová náplň vzdelávania

  1. Obchodné zručnosti
  2. Tajomstvo presvedčivosti
  3. Chyby pri predaji
  4. Nácvik predajných techník
  5. Vytvorenie úspešnej stratégie
  6. Zameranie na klienta
  7. Typológia klientov
  8. Vytváranie spätnej väzby a dlhodobých vzťahov

 

VIAC INFO

WEB

www.alkp.sk

Telefón

0919 185 148

Email

alkp@alkp.sk

Pridaj komentár