VISION BOARD – moja nástenka vízií, moje ciele a moje hodnoty, 14.4.2022

KURZ VEDÚ:

Taligová Renáta, Mgr.
LEKTOR / KARIÉRNY PORADCA

ZAČIATOK

14. apríla 2022 - 17:00

KONIEC

14. apríla 2022 - 20:00

ADRESA

online   Zobraziť na mape

Vision board je čoraz populárnejšia a vyhľadávanejšia metóda, ktorá umožňuje pretvárať sny na skutočnosť. Jej podstatou je vizualizácia najdôležitejších cieľov, priorít a hodnôt, ktorá transformuje nejasný obraz v našej mysli na realitu a nasmeruje ju tam, kde chceme.

Staňte sa tvorcami vlastnej reality s využitím vedomej kreativity smerujúcej k podpore seba samých.

Obsah a aktivity:

  1. Vision board ako nástroj pretavenia snov do reality
  2. Moje ciele a hodnoty – ich stanovenie za pomoci sprievodu lektorky
  3. Zákon príťažlivosti
  4. Princíp synchronicity vnútorného nastavenia a vonkajšieho sveta
  5. Tvorba nástenky v 7 krokoch
  6. Zhodnotenie

VIAC INFO

WEB

www.alkp.sk

Telefón

+421 919 185 148

Email

alkp@alkp.sk

Pridaj komentár