Efektívne riešenie konfliktov, 22.5.2019 BB

KURZ VEDÚ:

Taligová Renáta, Mgr.
LEKTOR / KARIÉRNY PORADCA

ZAČIATOK

22. mája 2019 - 16:00

KONIEC

22. mája 2019 - 19:30

ADRESA

Asociácia lektorov a kariérnych poradcov,Kremnička 53, Banská Bystrica 974 05   Zobraziť na mape

Seminár je zameraný na nácvik emočného spracovania a zvládania konfliktných situácií, na budovanie osobnej odolnosti, na pochopenie priebehu konfliktu, na jeho objektívne aj subjektívne prvky, na  voľbu stratégií  a samotného procesu riešenia konkrétnych životných situácií .

 

Obsahová náplň:

  1. Princíp hromozvodu
  2. Analýza zdrojov konfliktov a ich spúšťače
  3. Druh a priebeh konfliktných situácií
  4. Základné princípy spracovania konfliktov
  5. Reakcie podporujúce / tlmiace priebeh konfliktu
  6. Stratégie riešenia
  7. Budovanie emočnej odolnosti
  8. Vlastný akčný plán

VIAC INFO

WEB

www.alkp.sk

Telefón

0919 185 148

Email

alkp@alkp.sk

Pridaj komentár