Prezentačné a komunikačné zručnosti, 27.3.2019 BB

KURZ VEDÚ:

Taligová Renáta, Mgr.
LEKTOR / KARIÉRNY PORADCA

ZAČIATOK

27. marca 2019 - 16:00

KONIEC

27. marca 2019 - 19:30

ADRESA

Asociácia lektorov a kariérnych poradcov,Kremnička 53, Banská Bystrica 974 05   Zobraziť na mape

Kurz vás naučí kultivovane a efektívne sa dorozumievať – v rovine verbálnej ale aj neverbálnej kvality, čo je dnes základnou požiadavkou každého zamestnávateľa. Úroveň týchto schopností je v centre pozornosti všetkých úspešných firiem a spoločností. S tým samozrejme úzko súvisí vaša osobná príprava v teoretickej a praktickej rovine na prezentáciu pred budúcim zamestnávateľom, nadriadeným, alebo obchodným partnerom či zákazníkom.  Naučte sa zvládať stres a trému pred stretnutiami či prezentáciami svojej práce. Urobiť silný prvý dojem a udržať pozornosť a záujem ostatných sa dá ľahko naučiť. Z výsledku budete sami príjemne prekvapení!

Tento vzdelávací program vám okrem nadobudnutých zručností odpovie na otázky:

Ako rozvíjať nielen svoju odbornú, ale aj celkovú osobnostnú úroveň?

Ako rozšíriť svoje základné penzum o komunikačné a sociálne zručnosti?

Ako zavádzať nové formy prezentácie, ktoré vás odlíšia od ostatných?

Obsah vzdelávania:

  1. Kultivovaná a efektívna komunikácia
  2. Benefity verbálnej a neverbálnej komunikácia
  3. Spôsoby prezentácie a sebaprezentácie
  4. Schopnosť zaujať
  5. Zvládanie stresu a trémy
  6. Jazyková kultúra
  7. Argumentácia a protiargumentácia
  8. Základy rétoriky

VIAC INFO

WEB

www.alkp.sk

Telefón

0919 185 148

Email

alkp@alkp.sk

Pridaj komentár