Pomôcky pre lektorov – zadarmo

sep
21

Kto som, na akú prácu sa hodím?

Od nepamäti si ľudia všímali, že sú si navzájom odlišní, rozmanití. A tak podobne, ako sa vyvíjali systémy zatriedenia rastlín či živočíchov, vyvinul sa aj systém zatriedenia ľudského druhu, ktorý umožňoval predvídať reakcie ďalších ľudí a pochopiť ich.

Emiero testy merajú psychologické preferencie

DETAIL
sep
11

Hádanky

Poznáte Hádanku „Kto som?“ Je vďačným prostriedkom osvieženia školenia, po dlhšom sústredení, pri spestrení programu alebo ak chceme siahnuť po nenáročnej aktivite, ktorá vyčarí u účastníkov kurzu úsmev. Kola prišla som z Ameriky som úžasne sladká poznáte ma všetci mám peknú tmavobordovú farbu – podobnú ako víno mám bublinky =) tečiem ak sa som mnou […]

DETAIL
jún
21

Pomôcky pre lektorov

Priaznivci vzdelávania, väčšina z Vás sa už určite stretla s didaktickou pomôckou kartami, ktoré sa používajú pri vzdelávaní. Karty slúžia predovšetkým k otvoreniu a prehĺbeniu konverzácie, k snom, uvedomeniu si hodnôt. Hodnoty predstavujú to, čo si skutočne vážime a významne ovplyvňujú naše rozhodovanie a jednanie.

DETAIL
máj
22

Aby vzdelávanie bolo úspešné, nezabudnite…

….urobiť dobrú Analýzu vzdelávacích potrieb.

V jednoduchosti je analýza vzdelávacích potrieb (AVP) zhromažďovanie informácií o súčasnom stave a získavanie informácií o želateľnom stave, ktorý by mal nastať po ukončení vzdelávania. Úlohou lektora je vyskladať vzdelávanie tak, aby po realizácii nastal želaný stav.

DETAIL
okt
12

Lektorské aktivity, hry v skupine

V publikácii nájdete:
– aktivity na zoznamovanie pre účastníkov vzdelávania, aby prekonali ostych a rozpaky,
– aktivity na rozohriatie a prebudenie po monotónnej alebo dlhotrvajúcej aktivity,
– aktivity na motivovanie a naučenie sa pracovať v tíme,
– aktivity na naučenie sa „ako hodnotiť“,
– a mnoho ďalších =).

DETAIL
máj
21

Time a stres manažment v práci lektora a kariérneho poradcu

V lektorskej ako aj v kariérno-poradenskej práci hrá čas nevyhnutnú úlohu. Je dôležité venovať pozornosť práci s časom, či už pri príprave vzdelávania ako aj vnímať prirodzenú výkonnostnú krivku seba a účastníkov. Na 3 oblasti pri práci s ľuďmi netreba zabúdať.

DETAIL
jan
21

Andragogika

Kvalita vo vzdelaní dospelých. Legitimizačné problémy andragogiky, vzťah andragogiky a pedagogiky, andragogika v systéme vedných disciplín. Teoretické prístupy v andragogike a iné odborné články nájdete v tejto sekcii.

DETAIL
jan
21

Lektorská príprava

Príprava na lektorské vystúpenie, krátkodobá a dlhodobá príprava, didaktické postupy a efektívna prezentácia sú dôležitými základmi pre úspešné zvládnutie vzdelávania v skupine.

DETAIL