Time a stres manažment v práci lektora a kariérneho poradcu

Time a stres manažment v práci lektora a kariérneho poradcu

V lektorskej ako aj v kariérno-poradenskej práci hrá čas nevyhnutnú úlohu. Je dôležité venovať pozornosť práci s časom, či už pri príprave vzdelávania ako aj vnímať prirodzenú výkonnostnú krivku seba a účastníkov. Na nasledujúce 3 oblasti pri práci s ľuďmi netreba zabúdať.

1. Stres a jeho vplyv na výkonnosť lektora – Stres a jeho vplyv na výkonnosť lektora

2. Time management v práci lektora – Time management v práci lektora

3. Výkonnostná krivka – Výkonnostná krivka

Prípadová štúdia: Pomôcka na timemanagement štúdia, ktorá Vám môže byť nápomocná 🙂