Andragogika

Andragogika

1. Andragogika ako veda, vedecké základy andragogiky, andragogické pojmoslovie – Andragogika ako veda, vedecké základy andragogiky, andragogické pojmoslovie

2. Legitimizačné problémy andragogiky, vzťah andragogiky a pedagogiky, andragogika v systéme vedných disciplín – Legitimizačné problémy andragogiky, vzťah andragogiky a pedagogiky, andragogika v systéme vedných disciplín

3. Teoretické prístupy v andragogike – Teoretické prístupy v andragogike

4. Objekt a predmet andragogiky – Objekt a predmet andragogiky

5. Personálna a kultúrna andragogika – Personálna a kultúrna andragogika

6. Sociálna a špeciálna andragogika – Sociálna a špeciálna andragogika

7. Rola andragóga – Rola andragóga

8. Kvalita vo vzdelaní dospelých – Kvalita vo vzdelávaní dospelých

9. Výskum v andragogike – Výskum v andragogike