Pomôcky pre lektorov – zadarmo

jan
21

Asertivita a riešenie konfliktov konfliktov

Tri základné oblasti pri riešení konfliktov: Porovnanie agresívneho, manipulatívneho, pasívneho a asertívneho správania. Techniky predchádzania manipulatívneho správania a zvládanie a riešenie konfliktných problémových situácií na individuálnej a skupinovej úrovni.

DETAIL
jan
21

Komunikačné zručnosti a základy rétoriky

Komunikácia je hlavný nástroj práce nie len vo vzdelávaní. Podporiť efektívnu, otvorenú komunikáciu a predchádzať komunikačným nedorozumeniam sa môžeme naučiť prostredníctvom správneho kladenia otázok. Čo všetko vplýva na komunikáciu, ako zabrániť komunikačným šumom, ako využiť spätnú väzbu ako kľúčový prostriedok práce a pri tom nezabudnúť, že základom dobrej komunikácie je aj aktívne počúvanie. Čítajte ďalej.

DETAIL
jan
21

Skupinová dynamika

Význam poznania skupinovej dynamiky, zákonitostí fungovania skupín a poznanie interakcií medzi členmi skupiny je jedným z nástrojov, ktoré môže lektor využiť vo svojej práci. Ako viesť skupinu v jednotlivých vývojových fázach a nestratiť pôdu pod nohami ako lektor, kouč, leader, manažér sa môžete dozvedieť, ak si prečítate viac.

DETAIL
aug
05

Cvičenia na koncentráciu

Keď je potrebné prepnúť myseľ, využite cvičenia na koncentráciu.

DETAIL
aug
05

Emotikony

Emotikony, ktoré sa stali veľmi populárnymi na vyjadrovanie pocitov je možné používať ich pri práci s ľuďmi. Stiahnite si obrázok aj s interpetáciou.

DETAIL
aug
05

Pomôcky na spätnú väzbu

O význame spätnej väzby pri práci s ľuďmi nie je pochýb. Je nevyhnutným nástrojom na zisťovanie informácií o tom, či (resp. do akej miery) určité správanie/konanie dosiahlo svoj cieľ. Je však dôležité vedieť ako dávať spätnú väzbu efektívne.

DETAIL