Pomôcky na spätnú väzbu

Pomôcky na spätnú väzbu

Spätnú väzbu používame v bežnej komunikácii, pri práci s ľuďmi. Je však dôležité dávať a prijímať spätnú väzbu efektívne s úmyslom zistiť  informáciu o tom, či (resp. do akej miery) určité správanie/konanie dosiahlo svoj cieľ. Pomôcky na prácu so spätnou väzbou nájdete  tu: 4 P spätnej väzby, Ako dávať spätnú väzbu