Komunikačné zručnosti a základy rétoriky

Komunikačné zručnosti a základy rétoriky

Komunikácia je hlavný nástroj práce nie len vo vzdelávaní.  Podporiť efektívnu, otvorenú komunikáciu a predchádzať komunikačným nedorozumeniam sa môžeme naučiť prostredníctvom správneho kladenia otázok. Čo všetko vplýva na komunikáciu, ako zabrániť  komunikačným šumom, ako využiť spätnú väzbu a ako aktívne počúvať sa dozviete v nasledujúcich 6 témach:

1.  Aktívne počúvanie

2. Efektívna komunikácia a predchádzanie komunikačným nedorozumeniam

3.  Kladenie otázok a spätná väzba ako kľúčové prostriedky lektorskej práce

4. Komunikačný proces a subjekty komunikácie

5.  Vplyvy na komunikáciu

6.  Základy rétoriky