Asertivita a riešenie konfliktov konfliktov

Asertivita a riešenie konfliktov konfliktov

Tri základné témy pri riešení konfliktov, ktorých súčasťou sú techniky ako zvládať manipulatívne správanie nájdete tu:

1. Porovnanie agresívneho, manipulatívneho, pasívneho a asertívneho správania – Porovnanie agresívneho manipulatívneho, pasívneho a asertívneho správania

2. Techniky predchádzania manipulatívneho správania – Techniky predchádzania manipulatívneho správania

3. Zvládanie a riešenie konfliktných problémových situácií na individuálnej a skupinovej úrovni – Zvládanie a riešenie konfliktných  problémových situácií na individuálnej a skupinovej úrovni