Kto som, na akú prácu sa hodím?

Kto som, na akú prácu sa hodím?

Metodika Emiero testov

Od nepamäti si ľudia všímali, že sú si navzájom odlišní, rozmanití. A tak podobne, ako sa vyvíjali systémy zatriedenia rastlín či živočíchov, vyvinul sa aj systém zatriedenia ľudského druhu, ktorý umožňoval predvídať reakcie ďalších ľudí a pochopiť ich.

Emiero testy merajú psychologické preferencie v tom, ako ľudia vnímajú svet a robia svoje rozhodnutia. Tieto preferencie boli odvodené z typologickej teórie navrhnutej Carlom Gustavom Jungom, ktoré publikoval v roku 1921 v jeho knihe Psychologické typy. Jung sa domnieval, že existujú štyri základné psychické funkcie, ktorými prežívame svet: pocit, intuícia, postoj a myslenie. Jedna z týchto štyroch funkcií je dominantná väčšinu času.

Všetky použité výstupy ako popis jednotlivých typológii a prislúchajúcich profesií vychádzajú z knihy Osobnostní typológie a Typológie osobnosti, volba povolání, kariéra a profesní úspěch (2010) od Michala Čakrta.

Ak chcete vedieť via stačí, aby ste si skopírovali tento link: http://www.emiero.sk/#.WcFicgcA9oU.facebook a TESTUJETE sa on line.