Lámače ľadov

Lámače ľadov

Otvorenie školenia a zoznámenie účastníkov býva často jednou z kľúčových častí celej vzdelávacej akcie. Povestné „ľadolámače“ môžu zásadne ovplyvniť celú atmosféru školenia. Vhodne zvolená úvodná aktivita dokáže lektorovi pomôcť získať si účastníkov vzdelávania a navodiť pohodu na školení. V dnešnom lektorskom okienku Vám prinášame niekoľko tipov, ako sa dá takýto úvod zvládnuť kreatívnym spôsobom.

Viac informácii  sa dočítate TU