Predstavujeme Vám 8 mentees

Predstavujeme Vám 8 mentees

Uzavreli sme ďalšiu významnú projektovú „kapitolu“  – ktorou bol výber 8 mentees v rámci Mentoringového programu, ktorý je súčasťou projektu Učíme sa navzájom. Súčasťou výberového procesu  mentees  boli  aj individuálne online pohovory.

MENTEE je podľa projektovej definície osoba, ktorá má záujem pôsobiť ako lektor ďalšieho vzdelávania alebo osoba, ktorá už pôsobí ako lektor ďalšieho vzdelávania s praxou menej ako 5 rokov a chce zvýšiť svoje lektorské kompetencie prostredníctvom mentoringového programu.

Od mentee sa očakáva, že bude aktívne spolupracovať so svojim mentorom a tiež, že sa bude zúčastňovať online mentoringových stretnutí (individuálne a skupinové). Mentee musí byť členom Asociácie lektorov a kariérnych poradcov. Účasť mentees v mentoringovom programe je bezplatná.

Všetci mentees majú záujem rozvinúť svoje lektorské zručnosti a prijať rady od certifikovaných mentorov, ktorí majú niekoľkoročné skúsenosti v oblasti lektorovania.

S hrdosťou a radosťou Vám predstavujeme našich 8 mentees :

  1. Vojtech Jankovič
  2. Iveta Hruščová
  3. Alexandra Petrášová
  4. Alena Grinčová
  5. Mishel Spurná
  6. Gabriela Palaščáková
  7. Žaneta Forrová
  8. Ľubica Reháková Vajsová 

 

 

 

 

 

Tento článok vydáva Asociácia lektorov a kariérnych poradcov v rámci propagácie projektu  We learn from each other  (WLEO) programu Erasmus + spolufinancovaný Európskou úniou. Obsah tohto článku nemusí nevyhnutne predstavovať oficiálny názor ani stanovisko Európskej únie.