ALKP má 8 vyškolených mentorov

ALKP má 8 vyškolených mentorov

Mentoringový výcvik pokročilých lektorov prebiehajúci počas ostatných dvoch mesiacov je za nami. Srdečne blahoželáme ôsmim našim mentorom, ktorí úspešne zložili mentorské skúšky a vo štvrtok, 10.11.2022 na spoločnom osobnom stretnutí mentorov a mentees v Banskej Bystrici im budú osobne odovzdané certifikáty.

Profily mentorov si môžete pozrieť tu:

 1. Karol Herian
 2. Roman Mojš
 3. Peter Maľa
 4. Emília Jányová Lopušníková
 5. Martina Kotvan Belišová
 6. Karin Mikulášová
 7. Renáta Taligová
 8. Monika Kupšo

Celý mentoring prebiehal výučbou v skupine, výučbou v menších skupinkách a zároveň individuálnymi stretnutiami s lektorkou. Prvý výcvik bol zameraný na vedenie mentoringových stretnutí. Druhý výcvik sa zaoberal sebaprezentáciou mentora. Na treťom výcviku si lektori rozvíjali mentorské kompetencie. Medzi výcvikmi spracovali mentori celkom 10 rozličných úloh zameraných na:

 • zamyslenie, prečo som vlastne JA vhodný človek na mentoring,
 • prípravu sebaprezentácie, nastavenie pravidiel spolupráce
 • prípravu otázok na zisťovanie potrieb menteeho
 • prípravu svojich mentoringových tém
 • vyskúšanie si mentoringu v praxi a iné.

U mentorov  samozrejme nechýbala sebareflexia na to čo sa počas skúšobného mentoringu odohrávalo, čo som si uvedomil a čo si prenesiem do praxe.

Do budúcna budú zároveň vždy dôležité uvedomenia kľúčových prínosov mentoringových stretnutí pre klienta a rozvojové momenty pre mentora.

Rozsiahle mentoringové skúšky prebiehali s každým mentorom individuálne 1 to 1, a rozhodne boli zaslúžené.

Za celkové prevedenie výcviku ďakujeme nášmu českému projektovému partnerovi – organizácii Centrum dohody.

Tento článok vydáva Asociácia lektorov a kariérnych poradcov v rámci propagácie projektu  We learn from each other  (WLEO) programu Erasmus + spolufinancovaný Európskou úniou. Obsah tohto článku nemusí nevyhnutne predstavovať oficiálny názor ani stanovisko Európskej únie.