Spoločné stretnutie mentorov a mentees

Spoločné stretnutie mentorov a mentees

V rámci projektu Učíme sa navzájom sme 10.11.2022 v Banskej Bystrici zorganizovali spoločné stretnutie mentorov a mentees.

Program sme mali naplánovaný nasledovne:

 • Prečo tento projekt
 • Čo nás v projekte čaká
 • Kto je kto
 • Predstavenie mentorov
 • Brainstorming
 • Obed
 • Predstavenie mentees
 • Sieťovanie

   

 

 

 

 

 

 

 

Pôvodná myšlienka projektu „Učíme sa navzájom“ vznikala postupne, dá sa povedať vždy na konci našich akreditovaných lektorských kurzov. Vyškolení lektori po kurze zostávali v školiacej miestnosti a pýtali sa, či by sa mohli učiť lektorovaniu popri niektorom z našich školiteľov, či by ich mohol niekto vziať pod svoje „krídla. “ Ako Asociácia lektorov sme svojim členom poskytovali pomoc v  rámci našich možností, pretože jedným z hlavných poslaní ALKP je profesionálni rozvoj lektorov a kariérnych poradcov a zároveň zvyšovanie kvality vzdelávania na Slovensku – práve prostredníctvom kvalitného vzdelávania a kvalitných ľudí pôsobiacich v tomto sektore. Preto sme veľmi radi za tento projekt, vďačnosť zo strany mentees bola cítiť i na osobnom stretnutí, pretože toto sú práve tie „veci,“ ktoré majú vo vzdelávaní zmysel.

Program stretnutia pokračoval aktivitami, ktoré si pripravili pre všetkých zúčastnených samotní mentori. Každý z mentorov mal svoju školiacu časť, ktorej cieľom bolo vzájomné spoznanie a zoznámenie sa „všetkých so všetkými.“ Vďaka týmto aktivitám sa celá skupina rýchlo otvorila, účastníci spolupracovali, atmosféra bola viac než priateľská, čo je považujeme za mimoriadne dôležité vytvorenie zázemia pre ďalšiu prácu mentorov s mentees.

 

 

 

 

 

 

Po spoločnom obede sme sa vrhli na skupinový brainstorming. Jeho cieľom bolo identifikovať kľúčové výzvy/problémy, s ktorými sa stretávajú začínajúci lektori. Z výstupov z brainstormingu bude spracovaných osem školiacich tém ako námetov pre skupinové mentoringy, infografiky a videá pre lektorov –  ktoré sú predmetom ďalších aktivít projektu „Učíme sa navzájom.“

 

 

 

 

 

 

Po brainstormingu sme prešli k werbálnym vizitkám mentorov – každý mentor sa predstavil a uviedol aké má skúsenosti a čo ako mentor ponúka. Mentees mali za úlohu pripraviť si taktiež svoje verbálne vizitky, a zamyslieť sa nad tým:

 • aké témy chcú lektorovať,
 • pre koho chcú lektorovať (cieľová skupina),
 • akou formou chcú lektorovať,
 • v akej dĺžke má byť ich vzdelávanie.

Čím boli mentori a mentees dlhšie spolu, tým častejšie zaznievalo … že takéto stretnutie by mala byť dvojdňovka, rýchlo to zbehlo, stretnime sa ešte na záver projektu, čo nás naozaj potešilo. Všetci zúčastnení si priali dlhší čas na vzájomné sieťovanie. Na záver stretnutia, na základe celého stráveného času mentees so všetkými mentormi, mali na záver dňa mentees napísať troch lektorov, ktorých by chceli mať za mentorov. Rovnakú úlohu dostali i mentori.

Po spoločnom stretnutí sme spracovali preferencie všetkých zúčastnených a musíme povedať, že párovanie mentorov a mentees bolo na 99% realizované k spokojnosti všetkých a podľa napísaných preferencií.

Aktuálne nás čaká online úvodné školenie mentees, kde sa dozvedia viac o tom, čo pre nich mentorovanie bude znamenať, aká je ich úloha práva, čo majú očakávať, ako byť dobrým menteem a mnoho ďalších informácií potrebných pre naozaj dobrú spoluprácu s mentorom.

V novembri 2022 zahájime prvé individuálne a následne aj skupinové mentoringy.

 

 

 

 

 

 

 

Tento článok vydáva Asociácia lektorov a kariérnych poradcov v rámci propagácie projektu  We learn from each other  (WLEO) programu Erasmus + spolufinancovaný Európskou úniou. Obsah tohto článku nemusí nevyhnutne predstavovať oficiálny názor ani stanovisko Európskej únie.

Kód projektu: 2021-1-SK01-KA210-ADU-00003499

Partner projektu: