Prvý bezplatný webinár z 10 je za nami

Prvý bezplatný webinár z 10 je za nami

V stredu 26.1. 2022 sme odštartovali Váš malý projekt celoživotného vzdelávania, kedy sa Vás sériou desiatich bezplatných webinárov snažíme namotivovať k sebarozvoju a vzdelávaniu, ktoré by mali byť samozrejmosťou aj po skončení formálnej školy.

O čom webinár bol?

Bol o postupe tvorenia osobnej vízie. Sprevádzala nás naozaj výborná lektorka Renáta Taligová, ktorá dokázala prepojiť viaceré nosné témy do uceleného konceptu. Pretože vízia nie je izolovaná a ohraničená len ňou samotnou. Je pre nás uchopiteľnejšia, keď si ju rozmeníme na drobné a pozrieme sa na každú pomyselnú skladačku  osobitne:

IKIGAI – japonská filozofia založená na myšlienke robenia toho čo máš rád a zároveň si v tom dobrý/dobrá, a zároveň toho čo svet potrebuje a za čo dostanem zaplatené.

Maslowova pyramída potrieb – začíname základnými fyzio potrebami  – hlad, smäd, spánok. Ak ich máme naplnené, potrebujeme zažívať pocity istoty a bezpečia. Tretia naša potreba je sociálna – chceme mať vzťahy, kontakty a lásku. Na posledných dvoch miestach stojí potreba úcty či uznania, čerešňou pyramídy je sebarealizácia – ktorá je zväčša možná, ak sú naplnené predchádzajúce potreby.

Moje hodnoty – vízia musí byť v súlade s našimi hodnotami. Ktoré sú tie moje? Rodina? Sloboda? Vzťahy? Istota? Peniaze? Rešpekt? Dôvera? Ak by bola mojou poprednou hodnotou sloboda a dostanem ponuku pracovať v právnickej firme, plnej pravidiel a zákonov, zrejme by to nebolo to pravé orechové. Definovanie hodnôt si vyžaduje ponorenie samého do seba a hlbšie zamyslenie sa. Na webinári si mal každý stanoviť 8 pre neho dôležitých hodnôt.

Ciele – napísanie mojich cieľov na papier, býva naozaj výdatná práca. Najmä preto, že musia byť skutočne konkrétne, špecificky definované, dátumované do kedy ich máme splniť, a naozaj reálne. I ciele je potrebné rozmeniť na drobné. Hlavný cieľ… a k nemu vedúce čiastkové ciele.

Keď máme čas zamyslenia sa nad IKIGAI, nad našimi potrebami, hodnotami a cieľmi za sebou, lektorka pre nás pripravila takúto tabuľku, kde si môžeme zaznačiť konkrétne kroky a dátumy našej „akcie.“ K tabuľke sa budeme stále vracať, bude našou pomôckou a vodítkom, aby sme sa nestratili.

Všimnite si – v tabuľke pribudol „Podporný tím.“ Je veľmi dôležitý. O koho sa budem môcť oprieť pri jednotlivých cieľoch? Kto mi môže byť nápomocný? Kto sa vyzná v danej oblasti a vie mi dať radu?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Držíme Vám palce pri stanovovaní Vašich osobných vízií. Doprajte si čas a prechádzajte jednotlivé časti pomaly. Vyplatí sa Vám to. A ešte malá rada na záver. Pozor na zaužívané chodníčky – keď podám výkon, potom budem šťastný. Je to presne opačne. Šípka vedie od šťastného – k výkonu.

PPT prezentáciu z webinára nájdete tu.

Druhým bezplatným webinárom v rámci Vášho projektu celoživotného vzdelávania bude téma „Asertivita“ s veľmi príjemnou lektorkou Martinou Belišovou.  Webinár budeme realizovať v stredu, 23.2.2022 v čase 17-18.00 hod.

Na bezplatný webinár  Asertivita sa môžete prihlásiť tu.