Prečo (a ako) sa v roku 2016 stať členom ALKP

Prečo (a ako) sa v roku 2016 stať členom ALKP

Rok 2015 bol v Asociácii lektorov a kariérnych poradcov dynamický.

Aj vďaka našim členom sme usilovne pracovali na napĺňaní našich vízií, cieľov a poslaní. Jedným z hlavných cieľov ALKP je starostlivosť o svojich členov. Práve preto sme počas 365 dní propagovali profil členov na našej stránke www.alkp.sk zdarma, poskytovali im relevantné a najnovšie informácie zo sveta vzdelávania. Ponúkli sme im cenné kontakty a aktuálne pracovné ponuky. S hrdosťou sme zastupovali záujmy lektorov a kariérnych poradcov, prezentovali ich potreby a vízie. V roku 2015 sme sprostredkovali prácu 61 lektorom. Počas roka sme členov informovali o 53 pracovných ponukách pre lektorov, zaslali sme im množstvo tipov na osobný rozvoj a vzdelávanie – e booky zdarma, tipy na portály, videá s hodnotnými myšlienkami, pomôcky na vzdelávanie, tipy a nástroje na vylepšenie  prezentácií.

Lektorský profil člena ALKP mal v roku 2015 na stránke www.alkp.sk priemerne 600 priamych zobrazení. Práve toľkokrát sa členovia ALKP prezentovali pred potenciálnymi klientami.

Aj Váš profil môže mať v roku 2016 toľko zobrazení.

V júni 2015 sme pre našich členov zdarma zrealizovali Tréning lektorských zručností.  Mali možnosť využiť zvýhodnené členské ceny na školeniach a podujatiach, ktoré sme v roku 2015 zrealizovali. Našim členom sme ponúkli možnosť zdarma absolvovať supervíziu pod vedením certifikovaného supervízora. Dali sme im priestor na realizáciu a prezentáciu vlastných školení prostredníctvom ALKP.

Rok 2015 bol pre nás významný aj preto, že sme získali status certifikačného orgánu – stali sme sa oprávnenou inštitúciou na vykonávanie skúšok na overovanie odbornej spôsobilosti na získanie čiastočnej kvalifikácie Lektor.  Aj prostredníctvom certifikácie sa snažíme o zvyšovanie kvality ďalšieho vzdelávania.

Na rok 2016 máme množstvo smelých plánov. Aj Vy sa môžete stať ich súčasťou – ak sa stanete členom / členkou ALKP v roku 2016.

Ako člen/ členka ALKP môžete v roku 2016 vstúpiť do sveta jedinečných členských výhod.

V roku 2016 Vám ponúkame ešte viac zvýhodnených cien na kvalitné kurzy, workshopy a podujatia organizované Asociáciou lektorov a kariérnych poradcov.

Váš profil budeme  zverejňovať počas celého roku zdarma. Pravidelne 1 x mesačne Vám budeme zasielať e – mailom pracovné ponuky a tiež oslovovať Vás s dopytmi od našej firemnej klientely.

Pre členov sme pripravili 4 hodinový tréning prezentačných zručností pre lektorov zdarma. 

V ALKP na Vás čaká aktívny rok plný členských výhod, podnetných stretnutí, rozvoja a vzdelávania. Rok 2016 môže byť rokom Vášho rastu a úspechu. Využite výhody a staňte sa členom / členkou  ALKP  v roku 2016.

Ak sme Vás ešte nepresvedčili, tu je ďalších 18 výhod členstva v ALKP.

Ak máte záujem byť členom / členkou ALKP  v roku 2016 je potrebné do 31.1.2016 uhradiť členský poplatok vo výške 50 € na účet 5036419455/0900 Slovenská sporiteľňa,  IBAN: SK4309000000005036419455, BIC – SWIFT kód: GIBASKBX. Pri platbe je potrebné uviesť ako variabilný symbol : 2016 a do poznámky pre prijímateľa je potrebné uviesť Vaše meno a priezvisko.

Následne je potrebné vyplniť Členskú prihlášku ALKP 2016, ktorú zašlite nascanovanú e mailom na alkp@alkp.sk.

O ďalšom postupe Vás budeme informovať e mailom alebo telefonicky.

Radi Vás privítame v tíme ALKP.