Sme oprávnená inštitúcia na vykonávanie skúšky na overenie odbornej spôsobilosti na získanie čiastočnej kvalifikácie Lektor

Sme oprávnená inštitúcia na vykonávanie skúšky na overenie odbornej spôsobilosti na získanie čiastočnej kvalifikácie Lektor

So všetkou radosťou, pýchou a „pompou“ Vám oznamujeme, že Asociácia lektorov a kariérnych poradcov je oprávnená inštitúcia na vykonávanie skúšky na overenie odbornej spôsobilosti na získanie čiastočnej kvalifikácie Lektor (na základe Oprávnenia, ktoré vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu dňa 10.6.2015, toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 12.6.2015).

Od januára 2013 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vykonáva proces overovania odbornej spôsobilosti. Odbornú spôsobilosť môže overovať inštitúcia, ktorej bolo vydané oprávnenie na vykonávanie skúšky na overenie odbornej spôsobilosti.  A tou sme teraz aj my!

Po úspešnom absolvovaní skúšky získava absolvent osvedčenie o úplnej / čiastočnej kvalifikácii. Osvedčenie o úplnej kvalifikácii nezvyšuje stupeň vzdelania, slúži predovšetkým ako doklad, na základe ktorého môže osoba požiadať o vydanie živnostenského oprávnenia v danom odbore.

Oprávnenie na vykonávanie skúšky na overovanie odbornej spôsobilosti sme získali, pretože sme splnili všetky zákonom stanovené podmienky.

Staňte sa certifikovanýcm lektorom, zákona o celoživotnom vzdelávaní to bude vyžadovať. Všetky detaily ako sa prihlásiť na skúšky na overovanie odbornej spôsobilosti nájdete tu.

Potvrdenie o akreditácii nájdete TU.

 Lektor-potvrdenie