Memorandum o spolupráci medzi ALKP a OZ Spoluprácou pre lepšiu budúcnosť Veľký Meder

Memorandum o spolupráci medzi ALKP a OZ Spoluprácou pre lepšiu budúcnosť Veľký Meder

Podpísali sme ďalšie memorandum

Oblasť ďalšieho vzdelávania a poradenstva pre dospelých na Slovensku spája dve organizácie, ktoré sa tejto problematike venujú. Sú nimi Asociácia lektorov a kariérnych poradcov (ALKP) a OZ Spoluprácou pre lepšiu budúcnosť Veľký Meder. Spoluprácu a záujem o  rozvoj ďalšieho vzdelávania na Slovensku potvrdili 1.12. 2014 Memorandom, ktoré podpísali zástupcovia oboch organizácií – za ALKP Emília Jányová Lopušníková a za OZ Spoluprácou pre lepšiu budúcnosť Veľký Meder István Paraszti.

Signatári memoranda spoločne vyhlásili, že majú záujem spolupracovať

  • pri zvyšovaní profesijného a spoločenského statusu osôb pracujúcich v oblasti ďalšieho vzdelávania,
  • pri uznávaní výsledkov ďalšieho vzdelávania a pri realizácii skúšok na nadobudnutie čiastočnej alebo úplnej kvalifikácie,
  • na nastavovaní a kontrole kvality ďalšieho vzdelávania,
  • na rozvoji poradenstva pre dospelých,
  • na tvorbe legislatívnych noriem upravujúcich oblasť ďalšieho vzdelávania a poradenstva.

Aktuálne obe organizácie pracujú na príprave spoločných medzinárodných projektov v oblasti kariérneho poradenstva.

A keďže nám v ALKP spolupráca s partnerskými organizáciami zachutila – chystáme sa na podpis ďalších memoránd – s CENTROM ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA UNIVERZITY KOMENSKÉHO v Bratislave a Slovenskou akademickou asociáciou pre celoživotné vzdelávanie.