Memorandum Asociácia lektorov a kariérnych poradcov

jan
23
máj
12

Memorandum o spolupráci medzi ALKP a Vranovskou vzdelávacou a kultúrnou akadémiou

Oblasť ďalšieho vzdelávania a poradenstva pre dospelých na Slovensku spája dve organizácie, ktoré sa tejto problematike venujú.

OD ALKP | Aktuality
DETAIL