Oprávnenie Asociácia lektorov a kariérnych poradcov

jún
16

Sme oprávnená inštitúcia na vykonávanie skúšky na overenie odbornej spôsobilosti na získanie čiastočnej kvalifikácie Lektor

ALKP je oprávnená inštitúcia na vykonávanie skúšky na overenie odbornej spôsobilosti…

OD ALKP | Aktuality
DETAIL