RE-PAS vzdelávanie pre nezamestnaných – ZADARMO!!!

RE-PAS vzdelávanie pre nezamestnaných – ZADARMO!!!

Absolvujte akreditované školenie pre lektorov „Lektor“  v hodnote 250 € „zadarmo“! Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vám školenie preplatí.

RE-PAS umožňuje uchádzačom o zamestnanie evidovaným na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny: 

  • rozšíriť alebo úplne zmeniť svoje profesijné zameranie prostredníctvom absolvovania rekvalifikácie,
  • zvoliť si rekvalifikáciu a poskytovateľa rekvalifikácie podľa vlastného výberu,
  • požiadať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o uhradenie príspevku na rekvalifikáciu, to znamená o kurzovné v plnej výške.

Pred rekvalifikáciou

Vyberiem si rekvalifikačný kurz, o ktorý mám záujem → nárok na príspevok na rekvalifikáciu mám iba vtedy, ak som za posledných 5 rokov neabsolvoval cez úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vzdelávanie s tým istým alebo veľmi podobným zameraním, o ktoré mám teraz záujem.
Môžem osloviť viacerých poskytovateľov rekvalifikácie, zistiť si informácie o rekvalifikáciách a zvoliť si poskytovateľa rekvalifikácie.
Na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, kde som evidovaný, si podám požiadavku na vybranú rekvalifikáciu na predpísanom formulári, najneskôr však 14 kalendárnych dní pred začiatkom rekvalifikácie.

Ak máte záujem o kurz / rekvalifikáciu, kontaktujte nás, radi vám pomôžeme.

Ponúkame Vám akreditované školenie pre letorov „Lektor“.

Na školení sa dozviete o:

  • teoretických základoch vzdelávania dospelých,
  • o tom ako zostaviť analýzu vzdelávacích potrieb,
  • príprave metód, techník a foriem vzdelávania dospelých,
  • pravidlách komunikácie vo vzdelávaní dospelých.

Naučíte sa:

  • praktické lektorské zručnosti,
  • konkrétne metódy vzdelávania dospelých,
  • zručnosti potrebné pre lektorské vystupovanie pred publikom.

Využite možnosť vzdelávania prostredníctvom RE-PAS a získate kurz v hodnote  250,- € zdarma.

Dobrá nálada a občerstvenie je na kurze samozrejmosťou. Vzdelávanie vedú lektori, ktorí sú profesionálnymi  odborníkmi v oblasti vzdelávania dospelých a majú niekoľkoročnú prax.
Svoj záujem alebo otázky posielajte prostredníctvom e-mailu alkp@alkp.sk, alebo sa s nami spojte telefonicky na čísle 0905 866 698.