18 výhod členstva v Asociácii lektorov a kariérnych poradcov

18 výhod členstva v Asociácii lektorov a kariérnych poradcov

Možno stále váhate … Mám / nemám sa stať členom ALKP???  Možno by vás presvedčilo týchto 18 výhod. Čítajte pozorne!

Toto všetko robíme

1. Propagujeme Vás pre získanie viacerých pracovných príležitostí prostredníctvom web stránky.

2. Zastupujeme Vaše profesionálne záujmy.

3. Dbáme o Váš spoločenský status.

4. Vytvárame priestor pre Vaše sieťovanie a vzájomnú výmenu dobrých skúseností z praxe.

5. Pripravujme pre Vás podklady pre vzdelávanie.

6. Sledujeme za Vás vývojové trendy v oblasti vzdelávania.

7. Podporujeme Váš profesionálny rast.

8. Učíme Vás nové prístupy a technológie a sledujeme Vaše potreby.

9. Ponúkame možnosť ovplyvňovať vnímanie spoločenského statusu a pracovnej pozície lektor.

10. Prezentujeme Vaše zručnosti prostredníctvom zverejnenia Vášho profilu.

11. Spájame profesionálov v oblasti vzdelávania.

12. Reagujeme na potreby spoločnosti a analyzujeme podnety z praxe.

13. Zabezpečujeme pre Vás možnosť supervízie.

14. Garantujeme splatnosť faktúry a pracovné prostredie vhodné pre odborný výkon.

15. Informujeme vás  nielen o pracovných príležitostiach.

16. Snažíme sa o zvyšovanie kvality ďalšieho vzdelávania.

17. Dávame Vám priestor na realizáciu vlastných školení prostredníctvom ALKP.

18. Ponúkame Vám zvýhodnené ceny pre členov ALKP.

Ešte stále váhate?