Poznáme mená 8 mentorov!

Poznáme mená 8 mentorov!

V rámci nášho nového projektu Erasmus +  „Učíme sa navzájom“ sme úspešne zrealizovali a ukončili výberový proces mentorov  / mentoriek,  kt. v rámci nášho mentoringového programu budú odovzdávať svoje skúsenosti a vedomosti začínajúcim lektorom.  Začínajúci lektori tak dostanú šancu zvýšiť svoje lektorské kompetencie.

Mentorov čaká aktívny program. Už začiatkom septembra začínajú s certifikovaným mentorským výcvikom, ktorý bude viesť partner projektu – organizácia Centrum dohody. Následne začnú s individuálnym a skupinovým mentoringom, ktorý bude kontinuálne trvať 8 mesiacov. Čoskoro Vám mentorov predstavíme aj „detailnejšie“ – prostredníctvom ich mentorských profilov.

Sme veľmi radi, že Vám môžeme oznámiť, že mentormi v našom projekte sú:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento článok vydáva Asociácia lektorov a kariérnych poradcov v rámci propagácie projektu  We learn from each other  (WLEO) programu Erasmus + spolufinancovaný Európskou úniou. Obsah tohto článku nemusí nevyhnutne predstavovať oficiálny názor ani stanovisko Európskej únie.