Pomôcky pre lektorov

Pomôcky pre lektorov

Vážení nadšenci vzdelávania dospelých,

dávame vám do pozornosti  videá a infografiky k téme lektorské zručnosti, ktoré si môžete bezplatne stiahnuť a používať ich.  Tieto videá a infografiky boli vytvorené v rámci projektu Učíme sa navzájom, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou. Videá a infografiky boli vytvorené pre účastníkov mentoringového programu ako učebné pomôcky a slúžia na zlepšovanie lektorských kompetencií pre lektorov, koučov a všetkých osôb, ktoré vedú vzdelávacie aktivity.

Videá a infografiky sú dostupné v týchto témach: 

Marketing lektora: na stiahnutie TU.

Analýza vzdelávacích potrieb: na stiahnutie TU.

Osobnosť lektora: na stiahnutie TU.

Práca so skupinou: na stiahnutie TU. 

Sebareflexia lektora: na stiahnutie TU.

Prezentačné zručnosti: na stiahnutie TU.

Od zamestnanca k SZČO: na stiahnutie TU.

Didaktika:  na stiahnutie TU. 

Tento článok, videá a infografiky vydáva Asociácia lektorov a kariérnych poradcov v rámci propagácie projektu  We learn from each other  (WLEO) programu Erasmus + spolufinancovaný Európskou úniou. Ich obsah nemusí nevyhnutne predstavovať oficiálny názor ani stanovisko Európskej únie.