Webinár prevencia v oblasti duševného zdravia vo firmách

Webinár prevencia v oblasti duševného zdravia vo firmách

V rámci projektu Učíme sa navzájom náš český partner Centrum dohody spracoval webinár na tému Prevencia v oblasti duševného zdravia vo firmách.

Webinár je určený všetkým manažérom nižšej, strednej i vyššej úrovne, zamestnancom, ale i širokej verejnosti, kde môžu nájsť cenné tipy, ako sa starať o svoje duševné zdravie a predchádzať tak rôznym duševným problémom.

Webinár je k dispozícii tu: https://www.youtube.com/watch?v=dFgiczZqr1w&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fwww.centrumdohody.com%2F&source_ve_path=OTY3MTQ&feature=emb_imp_woyt

Tento článok vydáva Asociácia lektorov a kariérnych poradcov v rámci propagácie projektu  We learn from each other  (WLEO) programu Erasmus + spolufinancovaný Európskou úniou. Ich obsah nemusí nevyhnutne predstavovať oficiálny názor ani stanovisko Európskej únie.