Newsletter č. 4: Aká služba na podporu biznisu by vám pomohla?

Newsletter č. 4: Aká služba na podporu biznisu by vám pomohla?

Odpoveďami prispejete k rozvoju cezhraničného podnikania

V ďalšej etape projektu CORD sme sa zamerali na zostavenie dotazníka, ktorého cieľom je nadviazať užšiu spoluprácu medzi organizáciami poskytujúcimi podporu malým a stredným podnikom, potenciálnym podnikateľom a podnikateľkám v Slovensko- Maďarskej pohraničnej oblasti.

Jednou z aktivít konzorcia slovenských a maďarských organizácií realizujúcich projekt s názvom “Crossing Bridges with the Help of Ambassadors” (CORD) v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovensko-Maďarsko, je mapovanie potrieb a skúseností MSP s využitím služieb na podporu rozvoja cezhraničných podnikateľských aktivít najmä medzi Slovenskom a Maďarskom.

Cieľom projektu je nadviazať užšiu spoluprácu medzi organizáciami poskytujúcimi podporu malým a stredným podnikom, potenciálnym podnikateľom a podnikateľkám, zlepšiť ich efektívnosť spolupráce, ktorá sa dôrazne zameriava na uľahčenie cezhraničných aktivít prostredníctvom zlepšenia podpory cezhraničných aktivít v Slovensko- Maďarskej pohraničnej oblasti. Vyplnením dotazníka, ktorý bol zostavený pre tento účel, nám pomôžete dosiahnuť ciele projektu.

Dotazník určený pre tri kategórie respondentov (malé a stredné podniky, ženy podnikateľka a potencionálni podnikatelia) nájdete tu.

Dobré rady a príklady efektívneho podnikania nájdete aj tu:

Pomôžte svojmu biznisu na ceste k úspechu. Tipy pre písanie podnikateľského plánu (časť 1.)

Pomôžte svojmu biznisu na ceste k úspechu. Tipy pre písanie podnikateľského plánu (časť 2.)

Podnikateľské skúsenosti môžeš zbierať v zahraničí a ešte ti za to zaplatia. Mladý Slovák takto nakopol svoj biznis v Taliansku

Pomáhajú Chárovi strieľať góly a navigujú ťa na koncert Eda Sheerana. Slovenské startupy ti ukážu, ako sa nestratiť v zahraničí

Slovenský startup dobýja svet hokeja. Ich produkt si zamiloval Chára, Bližnák aj Ölvecký

Do pozornosti vám dávame aj tieto biznis podujatia:

Nielen o zero waste v podnikaní. Výstava cirkulárnej ekonomiky

Self marketing, seba prezentácia, prezentácia firmy

Ako robiť nízkonákladový marketing a predávať viac

Ako sa brániť manipulácii

Zviditeľnite vaše podnikanie, budujte značku!

Zdroj foto: Unsplash.com