Vyplňte dotazník a prispejte tak k rozvoju podnikania medzi Slovenskom a Maďarskom

Vyplňte dotazník a prispejte tak k rozvoju podnikania medzi Slovenskom a Maďarskom

Ste (potenciálny) podnikateľ/ka a rozmýšľate/podnikáte na zahraničnom trhu? Ak áno, sprostredkujte nám Vaše skúsenosti, prekážky, potreby v tejto oblasti…

Jednou z aktivít konzorcia slovenských a maďarských organizácií realizujúcich projekt s názvom “Crossing Bridges with the Help of Ambassadors” (CORD) v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovensko-Maďarsko, je mapovanie potrieb a skúseností MSP s využitím služieb na podporu rozvoja cezhraničných podnikateľských aktivít najmä medzi Slovenskom a Maďarskom. 

Cieľom tohto projektu je nadviazať užšiu spoluprácu medzi organizáciami poskytujúcimi podporu malým a stredným podnikom, potenciálnym podnikateľom a podnikateľkám, zlepšiť ich efektívnosť spolupráce, ktorá sa dôrazne zameriava na uľahčenie cezhraničných aktivít prostredníctvom zlepšenia podpory cezhraničných aktivít v Slovensko- Maďarskej pohraničnej oblasti. Vyplnením tohto dotazníka nám pomôžete dosiahnuť ciele projektu.

Z nasledujúcich troch kategórií si vyberte, tú, ktorá vám zodpovedá. Dotazníky sa líšia pre Malých a stredných podnikateľov (MSP), Podnikateľky a Potenciálnych podnikateľov (mužov aj ženy).“

Ďakujeme, že i vy prispejete k mapovaniu potrieb MSP v prihraničnom regióne a k úspešnej realizácii projektu!

Kontakt: cord@alkp.sk