Chceš vyhrať 2 motivačné knihy? Súťaž!

Chceš vyhrať 2 motivačné knihy? Súťaž!

Stačí tak málo! Napíšte nám Vaše novoročné predsavzatia a súťažíte o 2 motivačné knihy od Jána Dubničku (Vytvorte si život po akom túžite a Chce to len odvahu), ktoré Vás naučia prekonať strach v najrôznejších podobách a pomôžu Vám pri osvojovaní návykov úspešných a šťastných ľudí . A to sa na začiatku roka predsa zíde 🙂

Pravidlá súťaže:

Usporiadateľ súťaže: Asociácia lektorov a kariérnych poradcov, Kremnička 53, 974 05  Banská BystricaP

Trvanie súťaže: 11.1.2019 – 24.1.2019

Účastník súťaže: Účastníkom súťaže sa môže stať akýkoľvek fanúšik Asociácie lektorov a kariérnych poradcov na Slovensku po splnení súťažných podmienok. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Účastník súťaže dáva súhlas s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči nemu žiadne záväzky.

Podmienky účasti v súťaži:

Chcete vyhrať 2 motivačné knihy, ktoré Vás naučia prekonať strach v najrôznejších podobách a pomôžu Vám pri osvojovaní návykov úspešných a šťastných ľudí? Ak je Vaša odpoveď „ÁNO“, tak sa zapojte do našej súťaže! Je to jednoduché. Dajte „Like“ príspevku na facebookoom profile ALKP a do komentára pod príspevkom napíšte aké ste si dali novoročné predsavzatie/predsavzatia.

Výhercovia, žrebovanie a ceny

Výhercom sa stane vyžrebovaný účastník súťaže. Zlosovanie výhercu sa uskutoční dňa 25.1.2019 prostredníctvom generátora náhodných čísel.

Súťaží sa o:

Knihu Vytvorte si život po akom túžite a knihu Chce to len odvahu od autora Jána Dubničku.

Oznámenie výhry

O výhre bude výherca oboznámený dňa 25.1.2019 prostredníctvom správy na facebooku. Meno výhercu bude zverejnené dňa 25.1.2019 na facebookovom profile ALKP a na stránke www.alkp.sk.

Práva usporiadateľa:

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre dané ceny boli splnené, alebo nie. Ceny nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru cien. Výhercovi bude výhra zaslaná poštou najneskôr do 3 týždňov odo dňa vyžrebovania.  Usporiadateľ nezodpovedá za straty alebo poškodenie spôsobené slovenskou poštou. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo akejkoľvek inej kompenzácie.

Vyhlásenie ALKP k súťaži: Súťaž „CHCEŠ VYHRAŤ 2 MOTIVAČNÉ KNIHY?“ nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná a spravovaná spoločnosťou Facebook a nie je s ňou nijako spojená.

Výherkyňou súťaže sa stala Miroslava Chroustová, ktorá splnila všetky podmienky súťaže. Gratulujeme!