Čo mi priniesol projekt Učíme sa navzájom

Čo mi priniesol projekt Učíme sa navzájom

Ako sme už avizovali, náš osemnásťmesačný projekt  Učíme sa navzájom dosiahol svoje finále a 28.11.2023 boli všetky projektové aktivity ukončené.

Radi by sme vám priniesli autentické pocity niektorých účastníkov projektu, bezprostredne po ukončení posledných aktivít.

Čo mi priniesol mentoringový program pre začínajúcich lektorov?

Započúvajte sa do slov účastníčky mentoringového programu – mentee Alenky Grinčovej a Sašky Petrášovej 

Ku koncu mentoringového programu lektorských zručností  sme sa mentees pýtali otázku,  čo si počas mentoringu uvedomili? Ich odpovede sú veľmi inšpirujúce, uvedomil/a som si, že:

 • je pre mňa dôležité dostávať SV a ocenenie,
 • sa oplatí spracovať vzdelávanie a celú tému do blokov,
 • môžem a dokonca MUSÍM nechať iniciatívu na účastníkov vzdelávania,
 • zodpovednosť za nevyhorenie je na mne,
 • mi bude chýbať mentoringový support,
 • sa mi zlepšilo prežívanie stresu,
 • som sa naučila pracovať s mentimentrom, kahootom a online nájstrojmi,
 • najväčší limit bol pre mňa vlastný strach a práca so sebadôverou,
 • som si vyprofilovala moje ponúkané služby,
 • sa menej stresujem,
 • mi pomáhalo, keď si moja mentorka pozrela nahrávky z mojich webinárov a dávala mi k nim SV,
 • mi pomáhalo, keď bol mentor prezenčne na supervízii môjho školenia,
 • oveľa menej o sebe pochybujem,
 • nebudem sa páčiť každému.

S čím ešte pracujete?

 • s energiou,
 • s prokrastináciou,
 • s vlastným strachom (toto sa opakovalo viac x),
 • so sebaprezentáciou a s marketingom,
 • pracujem na svojej pokore, zjednodušovaní a na emóciách.

Mentorom lektorských zručností sme rovnako položili túto istú otázku. Počas niekoľkomesačného mentoringu, ktorý poskytovali začínajúcim lektorom si uvedomovali:

 • zodpovednosť, ktorú mám ako mentor voči môjmu mentee,
 • je pre mňa náročné netlačiť na výkon,
 • niekedy som bol v roli kouča,
 • ak keď si so svojim mentee nastavím na začiatku ciele, musia sa meniť flexibilne v prípade potreby metee,
 • aké je dôležité aktívne počúvanie,
 • aké je náročné odísť od neproduktívnej témy,
 • aké je pre mňa ako mentora náročné pracovať s mentee, ktorá má inú rýchlosť progresu.

Spätné väzby, rozhovory, ďalšie nápady, prepojenia a ďalšie „nehmotné“ benefity považujeme za hodnotný bonus k dosiahnutým plánovaným projektovým kvalitatívnym a kvantitatívnym výstupom a merateľným ukazovateľom projektu.

ĎAKUJEME VŠETKÝM ZÚČASTNENÝM osobám v tomto projekte, ale i tým, ktorí tento projekt sledovali a tešili sa na moment, kedy budú môcť používať výstupy projektu  –prirúčku pre mentorov a mentees a lektorské videá a infografiky.

Tento článok, videá a infografiky vydáva Asociácia lektorov a kariérnych poradcov v rámci propagácie projektu  We learn from each other  (WLEO) programu Erasmus + spolufinancovaný Európskou úniou. Ich obsah nemusí nevyhnutne predstavovať oficiálny názor ani stanovisko Európskej únie.