Príručka pre mentorov a mentees

Príručka pre mentorov a mentees

V rámci projektu „Učíme sa navzájom“ bola spracovaná českým projektovým partnerom Centrum dohody  príručka pre mentorov a mentees, ktorá je verejne dostupná na stiahnutie TU.

Príručka má za úlohu poslúžiť mentorom ako učebná pomôcka pre nadobúdanie mentorských kompetencií. Pre mentees je zdrojom informácií, aby sa oboznámili s procesom a priebehom mentoringu.

Ťažiskovo sa príručka venuje témam:

 • ČO JE TO MENTORING
 • MENTORING AKO PROCES
 • JEDNOTLIVÉ FÁZY MENTORINGU
 • ETIKA V MENTORINGU
 • KĽÚČOVÉ MENTORSKÉ ZRUČNOSTI
 • BUDOVANIE VLASTNÉHO MENTORSKÉHO ŠTÝLU A PRÍSTUPU
 • VYSVETĽOVANIE
 •  ZDIEĽANIE SKÚSENOSTÍ
 • PODPORA
 • UVOĽNENIE EMÓCIÍ
 • PODNIETENIE NOVÝCH NÁPADOV
 • METÓDA WOOP
 • KOMUNIKAČNÉ TECHNIKY VHODNÉ PRE MENTORING
 • VYJADRENIA, KTORÉ POUŽÍVAME PRI MENTOROVANÍ – ZHRNUTIE
 • ŠTYRI ROVINY KOMUNIKÁCIE ALEBO PREČO SI ČASTO NEROZUMIEME
 • ZLÉ NÁVYKY PRI NAČÚVANÍ, KTORÉ BRÁNIA EFEKTIVITE MENTORINGU
 • BLOKY NAČÚVANIA PRI MENTORINGU ALEBO ČO NEROBIŤ
 • NÁROČNÉ SITUÁCIE PRI MENTORINGU ALEBO ÚROVNE KONTAKTU PRI INTERVENCII
 • SCHOPNOSTI DOBRÉHO MENTORA

Tento článok vydáva Asociácia lektorov a kariérnych poradcov v rámci propagácie projektu  We learn from each other  (WLEO) programu Erasmus + spolufinancovaný Európskou úniou. Obsah tohto článku nemusí nevyhnutne predstavovať oficiálny názor ani stanovisko Európskej únie.

Kód projektu: 2021-1-SK01-KA210-ADU-00003499