Mentoringový výcvik v plnom prúde!

Mentoringový výcvik v plnom prúde!

Od 9.9.2022 začal v rámci projektu „Učíme sa navzájom“ mentoringový výcvik ôsmych členov ALKP.

Dve kolá výcviku sú za nami. V rámci prvého výcviku sa mentori učili:

  • ako viesť mentoringové stretnutia,
  • čo mentoring je a čo naopak nie,
  • do akej miery sa prelína mentoring, koučing a lektorovanie,
  • aký je rozdiel medzi formálnym a neformálnym mentoringom,
  • koho môžeme považovať za mentora a mentee (ho),
  • aké prínosy môže mentoring priniesť pre mentee i mentora,
  • zásady, fázy a postup mentorovania,
  • know how úvodných/priebežných/záverečných konzultácií.

Na druhom výcviku boli v úvode  rozobrané „domáce úlohy,“ ktoré mentori dostali medzi jednotlivými výcvikmi. Lektori prešli do praktického tréningu a vypracovania vlastnej sebaprezentácie ako mentora na úvodnom stretnutí so svojim mentee. Rovnako dôležité boli uvedomenia, akým spôsobom má mentor pristupovať ku svojim klientom, keďže každý mentee môže mať odlišný štýl učenia sa . Aktivista sa najviac naučí, keď sa stretne s veľkým rozsahom nových skúseností, problémov a príležitostí, pričom potrebujú mať „voľnosť a popustenú uzdu.“ Naopak, najmenej sa naučí, ak by mal celý deň počúvať prednášky o tom, ako by sa malo niečo robiť. Teoretik je iný. Potrebuje jasnú štruktúru a presne vedieť, čo sa od neho očakáva a aký má byť výsledok. Ak sú tlačení do niečoho, čo nemá jasný účel, pravidlá a štruktúru, zväčša ich to rozladí a sú demotivovaní.  Aký štýl vám vyhovuje? A ako by ste šli na aktivistu, teoretika, pragmatika alebo reflektora? To už bolo predmetom ďalšej práce na výcviku. Posledná časť druhého výcviku bola zameraná na nastaveniu cieľov v mentoringu a premenu želaných stavov do skutočnej reality.

Vo výcviku pokračujeme v októbri 2022, tentokrát už v mentorských dvojiciach pod odborným vedením lektora.

Po mentoringovom výcviku lektorov ALKP bude v novembri zahájené mentorovanie začínajúcich lektorov v lektorských zručnostiach, čomu bude predchádzať osobné stretnutie mentorov a mentees priamo v Banskej Bystrici.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento článok vydáva Asociácia lektorov a kariérnych poradcov v rámci propagácie projektu  We learn from each other  (WLEO) programu Erasmus + spolufinancovaný Európskou úniou. Obsah tohto článku nemusí nevyhnutne predstavovať oficiálny názor ani stanovisko Európskej únie.