Aktivity

Firemná kultúra, 27.2.2019 BB

Zadarmo

Firemná kultúra a firemné hodnoty sú termíny, o ktorých si väčšina zamestnávateľov myslí, že ich všetci dôverne poznajú. Každodenná prax však ukazuje, že to tak nie je. Väčšina zamestnancov netuší, aké hodnoty vyznáva ich spoločnosť. Firemné hodnoty pritom majú slúžiť ako základné normy správania, prístupu k práci, k ľuďom i nášmu národu. Príkladom by v […]

O 16:00
Asociácia lektorov a kariérnych poradcov,Kremnička 53, Banská Bystrica 974 05

Facebook marketing pre začiatočníkov, 7.3.2019, BB

Zadarmo

Ak si budujete svoju značku alebo značku svojej firmy, tak súčasťou stratégie a komunikácie sú aj sociálne siete. A aby sociálne siete pracovali pre vás, tak je vhodné mať pripravenú online stratégiu. Kurz je určený pre tých, ktorí s Facebookom začínajú a chceli by sa dozvedieť základné informácie. Dozviete sa, ako fungujú sociálne siete a ako ich spájať s vašou web […]

O 16:00
Asociácia lektorov a kariérnych poradcov,Kremnička 53, Banská Bystrica 974 05

Facebook marketing pre začiatočníkov, 8.2.2019, BB

Zadarmo

Ak si budujete svoju značku alebo značku svojej firmy, tak súčasťou stratégie a komunikácie sú aj sociálne siete. A aby sociálne siete pracovali pre vás, tak je vhodné mať pripravenú online stratégiu. Kurz je určený pre tých, ktorí s Facebookom začínajú a chceli by sa dozvedieť základné informácie. Dozviete sa, ako fungujú sociálne siete a ako ich spájať s vašou web […]

O 16:00
Asociácia lektorov a kariérnych poradcov,Kremnička 53, Banská Bystrica 974 05

Kurz TICHA, 30.3.2019, BŠ

Zadarmo

Inšpirovaný vlastnou skúsenosťou, výbornou knihou a súčasnou dobou. Kurz, na ktorý môžete prísť opakovane a vždy bude iný. Kurz, obsah ktorého by najlepšie vystihla myšlienka Eckharda Tolleho „Keď stratíte spojenie s vnútorným tichom, stratíte spojenie so svojim ja. Ak stratíte spojenie so svojim ja, stratíte sa vo svete.“  A teda, ak spoznáte seba, spoznáte iných. V roku 2006 som pracovne navštívila […]

O 10:00
Banská Štiavnica

Ochrana osobných údajov podľa GDPR 27.03.2019 BB

Zadarmo

 „ Ochrana osobných údajov „ Podľa nariadenia GDPR. Cieľom školenia je oboznámiť účastníkov školenia s novým nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ z 27.04.2016. Uvedené nariadenie je platné od 25.05.2018 pre všetky štáty EÚ. Školenie je určené pre všetkých, ktorí prichádzajú do styku s osobnými údajmi v: podnikateľskom prostredí verejnej správe neziskovej oblasti ďalších oblastiach, ktorých sa ochrana osobných […]

O 9:00
Kremnička 53, Banská Bystrica

Ochrana osobných údajov podľa GDPR 27.02.2019 BB

Zadarmo

 „ Ochrana osobných údajov „ Podľa nariadenia GDPR. Cieľom školenia je oboznámiť účastníkov školenia s novým nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ z 27.04.2016. Uvedené nariadenie je platné od 25.05.2018 pre všetky štáty EÚ. Školenie je určené pre všetkých, ktorí prichádzajú do styku s osobnými údajmi v: podnikateľskom prostredí verejnej správe neziskovej oblasti ďalších oblastiach, ktorých sa ochrana osobných […]

O 9:00
Kremnička 53, Banská Bystrica