Získali sme ďalšie oprávnenie na vykonávanie skúšok na overovanie odbornej spôsobilosti lektorov

Získali sme ďalšie oprávnenie na vykonávanie skúšok na overovanie odbornej spôsobilosti lektorov

Na Slovensku v súčasnosti poskytujú overovanie odbornej spôsobilosti v čiastočnej kvalifikácii Lektor len 2 inštitúcie.

Jednou z nich je ALKP.

Asociácia lektorov a kariérnych poradcov je Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu oprávnená inštitúcia na vykonávanie skúšok na overovanie odbornej spôsobilosti čiastočnej kvalifikácie Lektor.

Nové oprávnenie na vykonávanie skúšok sme po splnení všetkých podmienok získali 16.6.2020

Oslavujeme, tešíme sa a veríme, že najbližších 5 rokov prejde procesom uznávania výsledkov ďalšieho vzdelávania a overenia odbornej spôsobilosti množstvo skvelých lektorov.

V prípade, že máte záujem stať sa aj Vy certifikovaným lektorom (pretože zákon o celoživotnom vzdelávaní to bude vyžadovať) preštudujte si detailné informácie o celom procese overovania odbornej spôsobilosti čiastočnej kvalifikácie Lektor tu  alebo sa informujte na telefónnom čísle +421 919 185 148.